Taalontwikkeling en taalstimulering bij NT2 kinderen

Datum en tijdstip

Op aanvraag

Aanpassen eigen onderwijssituatie

In deze bijeenkomst gaan we concreet aan de slag met taalachterstanden bij NT2 kinderen. Wat kun je doen om kinderen zo effectief mogelijk te ondersteunen en begeleiden?
In twee bijeenkomsten zullen de volgende punten aan bod komen:

  • de verschillende taaldomeinen: woordenschat, mondeling en schriftelijk taalgebruik;
  • de gerichte interventie bij NT2;
  • interactievaardigheden;
  • het gericht stimuleren van taalgebruik;
  • de rol van spelontwikkeling bij taalstimulering;
  • instructie tijd verhogen met preteaching, instructie en verlengde instructie;
  • taaldoelen: o.a. doelen voor NT2 leerlingen, doelen voor het jonge kind, referentieniveau taal & passende perspectieven.

We gaan op zoek naar de mogelijkheid om je eigen onderwijssituatie aan te passen aan de behoeftes van NT2 kinderen. Waarbij voorop staat: wat hebben deze kinderen nodig om tot een goede taalontwikkeling te komen?

Kosten

Deelname kost € 145,- per persoon voor 2 bijeenkomsten. In company is ook mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

Locatie

Kantoor Timpaan Onderwijs, Transportweg 12 in Assen

Tijd

Alle 2 bijeenkomsten worden gehouden van 15.30 – 18.00 uur

De bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen. 

Lees hier de annuleringsvoorwaarden.