Passende perspectieven

Datum en tijdstip

Op aanvraag

Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen.

Het doel is om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Hoe? Door het beschrijven van doelen en leerroutes die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Hiermee krijgen scholen houvast bij het formuleren van een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen. Zodat ook deze groepen leerlingen verder komen dan nu het geval is.
In de 2 bijeenkomsten gaan we in op het wat, wanneer en hoe in het kiezen van een eigen leerlijn. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de uitwerkingen van Passende Perspectieven bieden. Je maakt kennis met de verschillende leerroutes en type leerlingen voor wie deze leerroutes zijn uitgewerkt. We geven voorbeelden van een leerlijn Rekenen en Taal.

Kosten

Deelname kost € ??,- per persoon voor 2 bijeenkomsten.

Locatie

Kantoor Timpaan Onderwijs, Transportweg 12 in Assen

Tijd

Alle 2 bijeenkomsten worden gehouden van 15.30 – 17.30 uur

De bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen. 

Lees hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Nieuwsbrief