Overgang van groep 2 naar groep 3

Datum en tijdstip

Op aanvraag

De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt niet voor alle kinderen vlekkeloos. Waar in groep 2 het leren vooral spelend, handelend, betekenisvol plaatsvindt, ligt in groep 3 opeens het accent op het schoolse leren: klassikale instructies, zitten aan een tafel, werken uit een boek.

Kinderen die bij de kleuters misschien niet direct opvielen wat rekenen betreft, ontwikkelen nadat de eerste blokken in groep 3 geweest zijn problemen met rekenen, omdat ze de vertaalslag van het concrete handelen, naar de ‘som’ in het boek onvoldoende kunnen maken.

Leerkrachten in groep 3 ervaren dit probleem en tegelijkertijd voelen ze de druk van de methode die te weinig ruimte biedt voor aanpassingen. Op welke manier kunnen leerkrachten beredeneerd keuzes maken voor hun aanbod in groep 3, om de doorgaande lijn te verbeteren? En wat betekent dit voor het rekenonderwijs in groep 2? Welke ondersteuning kunnen we kleuters bieden die opvallen als het gaat om gecijferd bewustzijn?

In deze bijeenkomst van 2,5 uur vergelijken we SLO rekendoelen voor groep 2 en 3 met de doelen die bij jouw op school gehanteerd worden. We gaan in op wat in het aanbod belangrijk is voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheid van jonge kinderen in groep 2 en groep 3 en de rol van de leerkracht hierin. Het Handelingsmodel (protocol ERWD) en de Vertaalcirkel (Borghouts) komen hierbij aan bod.

Tot slot gaan we met deze theoretische kennis op zak bekijken op welke manieren er beredeneerd aanpassingen kunnen worden gedaan in het methodisch werken in groep 3, zodat er tijd en ruimte is om de vertaalslag van het spelend leren naar het formele rekenen op een goede manier te kunnen maken.

Kosten

Deelname kost € 72,50 per persoon.

Locatie

Kantoor Timpaan Onderwijs, Transportweg 12 in Assen.

De bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.

Lees hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Nieuwsbrief