Wel of geen aanvraag subsidie 3F

Wel of geen aanvraag subsidie 3F

Geplaatst op 20 mei 2020

Wel of geen aanvraag subsidie 3F – de informatie op een rij

Tot 31 mei 2020 kun je subsidie aanvragen voor de scholing en toetsing voor 3F. Vanwege de wet IKK moeten alle pm-ers per 1 januari 2023 aantoonbaar beschikken over het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Voor pm-ers werkzaam op een VVE-locatie geldt dat zij moeten kunnen aantonen te beschikken over niveau 3F voor lezen en mondelinge taalvaardigheid. In een aantal gemeenten is ook 2F voor schrijven verplicht.

We zetten de informatie voor je op een rij om een goede keuze te maken: wel of geen subsidie aanvragen?

De subsidie voor 3F komt uit de regeling van Tel mee met Taal voor laaggeletterdheid. Je mag deze subsidie aanvragen voor pm-ers die aantoonbaar niet voldoen aan niveau 2F. Dat betekent dus dat het niet voor alle pm-ers geldt, maar alleen voor pm-ers die een lager getoetst taalniveau hebben dan einddiploma VMBO, MBO 2 en MBO 3. Dit wordt aangetoond met een toets die de deelnemers voor het traject moeten maken. De subsidie dekt  67% van de kosten voor de taalopleiding. Dat betekent dat je als organisatie 33% aanvult. De toekenning van de subsidie met een aanvraagtijd tot 31 mei gebeurt op basis van loting. Met deze subsidie volgen de pm-ers over het algemeen een cursus van minimaal 8 bijeenkomsten of 30 contacturen.

Onze jarenlange ervaring is dat een zeer groot deel van de pm-ers de toetsen voor taal kunnen halen zonder uitgebreide cursus vooraf. Door het volgen van 1 of 2 opfrisbijeenkomsten zijn de meeste pm-ers voldoende toegerust om de toets in 1 keer te halen. Dat betekent een lagere belasting van de pm-ers naast alle andere cursussen. Er is geen subsidie beschikbaar voor deze korte variant.

We hopen je met deze informatie voldoende onderbouwing te kunnen geven om keuzes te maken rond 3F – zowel op het inhoudelijke als het financiële vlak. Timpaan Onderwijs biedt zowel de gesubsidieerde opleidingsvariant als de korte variant. In beide varianten regelen we alles: van het bepalen van de vrijstellingen, tot de scholing en de organisatie rond de toetsen.

Ons team denkt graag met je mee welke scholing het meest aansluit voor het hele team en specifieke situaties. Op deze manier kun je tijdens deze of een volgende aanvraagperiode een goede afweging maken of het aanvragen van de subsidie de moeite waard is. Waar nodig bieden we ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie.

Meer informatie kun je opvragen via Elsbeth Venema