Week tegen pesten 2019

Week tegen pesten 2019

Geplaatst op 24 september 2019

Het is de week tegen pesten. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Het besteden aan het voorkomen en aanpakken van pesterijen verdient een heel jaar aandacht. Immers, 1 op de 10 kinderen wordt gepest en dat is onacceptabel!

Voorkomen en oplossen van pesten

Eén van de manieren om pesten te voorkomen is om te werken met KiVa; een gebruiksvriendelijk, vernieuwend en een van de best geteste programma’s.

Elke euro die aan KiVa wordt besteed, bespaart op de lange termijn 4 tot 6,5 keer de kosten. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Gijs Huitsing van de RUG:

 “Heel goed nieuws! De kosten-batenanalyse van KiVa is geaccepteerd in International Journal of Behavioral Development. Belanrijkste boodschap: het is voor een samenleving kosteneffectief om te investeren in KiVa. Elke euro levert op de lange term E 4,- tot E 6,50 op”.

Advies nodig?

Timpaan Onderwijs heeft veel ervaring met Kiva. Onze adviseur sociale competentie, adviseert scholen over een pedagogische aanpak, klassenmanagement of groepsvorming.
Als een groep onverhoopt toch ontspoort of als er sprake is van pestproblematiek, dan kunnen wij meedenken en helpen bij de oplossing.

Infographic

Een goede infographic met feiten over pesten. Download de afbeelding hier.