Thema: Meer Timpaan

Thema: Meer Timpaan


Preventieve screening logopedie

De logopedisten die bij Timpaan werken, kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd screenen op problemen in de spraak-taalontwikkeling. Lees verder


Ouderbijeenkomst psycho-educatie

Is je kind onderzocht op dyslexie en start de behandeling binnenkort? Dan is er de mogelijkheid om als ouder deel te nemen aan de bijeenkomst over dyslexie. Lees verder