CLB of HGPD

CLB of HGPD

Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) of Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) zijn praktische begeleidingsvormen die op veel scholen binnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een structurele plek hebben. CLB en HGPD worden ingezet om vroege signalering te bevorderen en leerkrachten zelf vaardiger te maken in het toepassen van handelingsstrategie√ęn. Meestal vindt de begeleiding plaats op basis van een vooraf afgesproken frequentie, vaak 2 √° 3 keer per schooljaar. Timpaan Support heeft adviseurs die de CLB-of HGPD-gesprekken kunnen voeren.

Finsey Fischer MSc

Finsey Fischer MSc

Orthopedagoog-generalist
06 317 99 750

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Consultatieve leerlingbegeleiding

  De adviseur buigt zich met de leerkracht of interne begeleider over de te bespreken zorgleerlingen. Bij CLB is vooraf informatie uitgewisseld, zodat het begeleidingsgesprek direct gericht is op een aantal vast stappen:

  • introductie;
  • probleemidentificatie;
  • analyse;
  • interventie.

  Handelingsgerichte procesdiagnostiek

  Bij HGPD worden het kind, de leerkracht, klas en de thuisomgeving in kaart gebracht. Aan de hand van belemmerende en stimulerende, ondersteunende, factoren worden interventies afgesproken en wordt bekeken of er nadere informatie nodig is en hoe die verkregen kan worden. De begeleiding is praktisch en leidt tot concrete handelingsadviezen, passend bij de mogelijkheden van de leerling, de leerkracht en de groep. Na een aantal weken wordt besproken hoe het gaat. Afstemming is hierbij het sleutelwoord.

  Meer informatie

  Heb je vragen of wil je meer informatie over CLB of HGPD? Neem dan contact op met Finsey Fischer.