Werken met baby’s

Werken met baby’s

Ben je een leidster van een baby- of dreumesgroep? En vraag je je ook weleens af hoe je in een groep elke baby voldoende aandacht kan geven? En wat baby’s eigenlijk nodig hebben om zich prettig te voelen op het kinderdagverblijf? Hoe kun je de omgeving zo inrichten dat baby’s gestimuleerd worden de wereld om zich heen te ontdekken?

Bekijk het aanbod met open inschrijvingen onderaan de pagina!

Uitdaging en veiligheid

Ieder kind gelijke kansen! Daarbij zijn de eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) cruciaal! De hoeveelheid hersenverbindingen die wordt aangelegd in de eerste 1001 dagen is enorm groot.  Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van baby’s. Rode draad hierbij is het bieden van zowel veiligheid als uitdaging. Dit en meer leer je tijdens de training ‘Werken met baby’s’.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Kwaliteitseisen wet IKK

  In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s, onder licentie van het Edux, voldoet aan deze criteria en staat dan ook op de lijst met scholingsaanbod.

  Inhoud training Werken met baby’s

  Deze training is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang. De nadruk ligt op de bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerkers hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. Interactie is daarbij het sleutelwoord.

  De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

  • Visie op baby’s en babyopvang;
  • Het bieden van emotionele ondersteuning;
  • Respect voor autonomie;
  • Structuur en continuïteit
  • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet ;
  • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;
  • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren;
  • Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

  Tijdens de bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan intervisie en zullen de pm’ers meer inzicht krijgen in hun eigen handelen door te reflecteren op eigengemaakte filmfragmenten. Leerwensen worden geïnventariseerd en waar mogelijk meegenomen in de training.

  Wat is er mogelijk?

  De training bestaat uit een traject van 8 bijeenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding op de werkvloer te krijgen bij het toepassen van het geleerde in de praktijk. Om de resultaten van de cursus vast te houden en ervoor te zorgen dat het proces doorgaat, is het van belang leidinggevenden en pedagogisch coaches bij deze cursus te betrekken. Het is mogelijk om hen in 1 of 2 bijeenkomsten te informeren over de inhoud van de cursus. Ook krijgen zij concreet materiaal om het geleerde bij de pm’ers te verankeren en te verdiepen.

  Mogelijkheid open inschrijving

  Je kunt je voor verschillende startmomenten in diverse regio’s aanmelden voor de open training.

  Staat jouw regio er niet bij en wil je wel deelnemen? Geef dit aan ons door, zodat we kunnen kijken wat mogelijk is. Ken je zelf nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort! Het is ook mogelijk Werken met baby’s in je eigen organisatie te volgen.

  Meer informatie

  Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met Madelon Dikkens.