Uk & Puk

Uk & Puk

Uk & Puk is een VVE-programma voor de kinderopvang en de peuterspeelzaal.

Spelend leren

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en lekker te spelen! In het trainingstraject leer je het programma op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Uk & Puk is een VVE-programma dat goedgekeurd is als op bewijs gebaseerd programma in de NJI-databank.

VVE voor baby’s, dreumesen en peuters

Uk & Puk is ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Je kunt ermee werken in horizontale en verticale groepen en het richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. Uk & Puk stimuleert:

  • taal;
  • rekenen;
  • sociaal emotionele ontwikkeling;
  • motoriek.

uk-en-puk2Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen: 0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar.

De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Wat is er mogelijk?

Timpaan Onderwijs kan een voorlichtingsbijeenkomst organiseren om te bepalen of Uk & Puk een programma is dat bij je past. Ook verzorgen wij de implementatie. Ervaring leert dat een goede invoering voorwaardelijk is om alles uit het programma te halen. Het invoeringstraject bestaat uit trainingsbijeenkomsten en groepsconsultaties.

  • Volledig VVE-traject: vanaf 13 bijeenkomsten en een aantal groepsconsultaties is het mogelijk om een officieel VVE-certificaat te behalen.
  • Implementatietraject op maat: afhankelijk van de ervaring van deelnemers wordt samen bepaald hoeveel bijeenkomsten en consultaties nodig zijn. Bij deze variant wordt een bewijs van deelname afgegeven, wat geen officieel VVE-certificaat is.
  • Instroomtraining: voor locaties die al met Uk & Puk werken is een verkort traject mogelijk. Deze bestaat uit 7 bijeenkomsten en een aantal groepsconsultaties. Deelnemers ontvangen een officieel certificaat dat in dit geval tevens een VVE-certificaat is.
  • Open aanbod: in regio Meppel: 12 bijeenkomsten gebaseerd op het volledige VVE-traject. De cursus gaat van start als er 12 deelnemers zijn. Door het bijwonen van deze cursus, ontvang je een VVE-certificaat van Timpaan Onderwijs.

Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend. Bekijk de agenda voor de geplande cursussen.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je gebruik maken van Uk & Puk? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs.