Met Vversterk een VVE-certificaat

Met Vversterk een VVE-certificaat

Wil je een VVE-certificaat halen? Ben je aan het solliciteren en wordt er een VVE-certificering gevraagd? Of moet jouw werkgever aan deze opleidingseis voldoen in het kader van de wet OKE? Schrijf je dan nu in voor de cursus Vversterk en haal je VVE-certificaat!

Ben je op zoek naar een cursus om specifiek met het VVE-programma Uk & Puk te leren werken? Sinds kort bieden we hiervoor ook een open aanbod aan!

Voor- en Vroegschoolse Educatie-certificering

In het kader van de wet OKE moeten peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan allerlei eisen voldoen. Een daarvan is dat de pedagogisch medewerkers in het bezit zijn van een Voor- en Vroegschoolse Educatie- of VVE-certificering. Het behalen van het certificaat Vversterk wordt door de onderwijsinspectie gezien als ‘voldoende VVE-geschoold’. Ook de GGD oordeelt dat deze opleiding voldoende is als VVE-certificering. Met de cursus Vversterk bij Timpaan Onderwijs ben je dus bezig met het behalen van je VVE-certificering. Doe eerst navraag bij jouw gemeente of zij dit ook als voldoende gecertificeerd ziet. Soms stellen gemeenten aanvullende eisen met betrekking tot een certificaat van een specifiek VVE-programma.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Kwaliteitseisen VVE

  In april 2017 is de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gepubliceerd. Hierin worden de kwaliteitseisen met betrekking tot beroepskrachten in de voorschoolse educatie aangescherpt. In dit besluit wordt nog steeds de eis van het volgen van scholing specifiek gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie genoemd. De volgende onderwerpen moeten in het traject aan bod komen:

  • Werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
  • Stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE;
  • Betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
  • De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

  Deze nieuwe kwaliteitseis is ingegaan vanaf 1 januari 2018. Alle onderdelen die in het kader van de kwaliteitseisen aan bod moeten komen, zijn verwerkt in het traject. Lees meer over de kwaliteitseisen VVE

  Vversterk-traject

  Van oorsprong werd Vversterk aangeboden als een traject met een basis- en een verdiepingsvariant. Maar om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen met betrekking tot VVE is er in dit traject een combinatie gemaakt van modules uit beide varianten. Alle recente ontwikkelingen zijn door ons in het traject verwerkt. Het Vversterk-traject bestaat uit 12 modules van 3 uur. Ze vinden twee- tot driewekelijks plaats van 19.00 – 22.00 uur.

  De modules hebben de volgende inhoud:

  • Inleiding VVE en VVE-programma’s;
  • Opbrengstbewust werken;
  • Het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen;
  • Beredeneerd werken: het aanpassen van je aanpak met behulp van de uitkomsten van je observatie;
  • Cognitieve ontwikkeling: taal
  • Cognitieve ontwikkeling: cijferen;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag;
  • Sensomotorische ontwikkeling;
  • Spel- en spelontwikkeling;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Overgang van voorschool naar basisschool en de doorgaande lijn;
  • VVE in je eigen praktijk.