KIJK! Groep 1 en 2

KIJK! Groep 1 en 2

Voor het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen is een goed observatie-instrument voor leerkrachten onontbeerlijk. Het in beeld brengen van de ontwikkeling is de eerste stap naar het aanbod van passende activiteiten (beredeneerd aanbod). Daarnaast is het overdragen van gegevens aan een volgende groep (doorgaande lijn) een belangrijk aandachtspunt. Hoe doe je dit op een overzichtelijke en praktische manier?

Door te werken met het leerlingvolgsysteem KIJK! wordt de doorgaande lijn op een efficiënte, zinvolle en praktische manier vormgegeven.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Ontwikkelingsmogelijkheden

  Met KIJK! groep 1 en 2 volg en registreer je op een eenvoudige manier stap voor stap de ontwikkeling van kinderen in de onderbouw. Je weet precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en speelt daar handig op in met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK! groep 1 en 2. Zo bied je elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Als leerkracht krijg je een ‘brede kijk’ op de ontwikkeling van kinderen. De KIJK!-observaties zijn webbased en erg gebruiksvriendelijk.

  Voor baby’s, dreumes en peuters is er ook een KIJK! training beschikbaar

  Wat houdt KIJK! als leerlingvolgsysteem in?

  KIJK! groep 1 en 2 gebruik je naast je huidige administratieprogramma en voor verschillende doeleinden: volgen, signaleren, als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en handelingsgericht werken.

  Op basis van de ontwikkelingsgegevens bepaal je de onderwijsbehoeften van de leerling en stel je een passend aanbod op om gericht met de leerling aan de slag te gaan: het bieden van de juiste stimulans en de juiste activiteiten. Het vertrekpunt is de ontwikkeling van het kind en niet een vaststaand activiteitenaanbod. KIJK! groep 1 en 2 loopt hierin bovendien gelijk met de werkwijze voor handelingsgericht werken. Tijdens de trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitgangspunten/werkwijze van KIJK! groep 1 en 2;
  • Observeren van basiskenmerken; betrokkenheid en risicofactoren;
  • Werken met de webbased-versie;
  • Analysemogelijkheden van individuele– en groepsrapporten;
  • Kwaliteitscriteria voor de keuze van geschikte activiteiten;
  • Analyseren van individuele– en groepsrapporten;
  • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen herkennen;
  • Vanuit een groepsrapport een groepsplan kunnen maken;
  • Reflecteren op onderwijsaanbod in relatie tot onderwijsbehoefte.

  Wat is er mogelijk met het observatiemodel?

  Timpaan Onderwijs is licentiehouder voor KIJK! Wij kunnen een voorlichtingsbijeenkomst organiseren om te bepalen of KIJK! groep 1 en 2 een model is dat bij je past. Vervolgens kun je een basistraining KIJK! volgen. Deze training bestaat uit 2 trainingen, een werkbijeenkomst, een praktijkopdracht en een coachmoment op locatie.

  Wil je handelingsgericht werken direct bij het werken met KIJK! betrekken, dan kun je de training uitbreiden. De toevoeging bestaat uit 2 trainingsbijeenkomsten, een werkbijeenkomst, een praktijkopdracht en een coachmoment op locatie.

  Om KIJK! optimaal te implementeren is er de mogelijkheid om 2 borgingsbijeenkomsten op te nemen in het scholingsplan. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor de rapportage, samenwerking met ouders en het beschrijven van de KIJK!-werkwijze.