KIJK! Baby, dreumes en peuter

KIJK! Baby, dreumes en peuter

De Wet OKE schrijft een kindvolgsysteem voor van 2-6 jaar. In het kader van een goede doorgaande lijn wordt het steeds belangrijker om op een volledige manier gegevens over de ontwikkeling van kinderen te registreren en over te dragen. Daarnaast is het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen een van de belangrijkste taken van de pedagogisch medewerker. Hoe kun je nagaan of dat doel wordt bereikt?  En hoe kun je bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen?

Ontwikkelingsvolgmodel

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande, heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelingsvolgmodel KIJK! heeft de volgende kenmerken:

 • Het is een overzichtelijk volgmodel, wat digitaal in te vullen is;
 • Kinderen kunnen individueel op verschillende ontwikkelingsgebieden gevolgd worden;
 • Het model kan groepsoverzichten geven;
 • Het kan gebruikt worden voor de overdracht naar de basisschool;
 • De ontwikkelingslijnen voor jonge kinderen gaan van 0 jaar tot 7 jaar.
Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Observeren en registeren

  In de voorschoolse periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen en hun latere schoolloopbaan. Voor het overzichtelijk en juist in beeld brengen van het ontwikkelingsverloop bieden de ontwikkelingslijnen van KIJK! houvast. KIJK! is een praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registeren. KIJK! is gebaseerd op recente inzichten in de ontwikkeling van het jonge kind en wordt al door veel pm’ers met succes en naar tevredenheid gebruikt.

  Naast een aantal basisgegevens, zoals nieuwsgierig en ondernemend zijn, zelfvertrouwen hebben en betrokkenheid tonen, wordt de ontwikkeling van de kinderen op verschillende ontwikkelingslijnen geobserveerd en geregistreerd. De pm’ers leren de kinderen te observeren in situaties waarin ze bezig zijn met spontane, zelfgekozen activiteiten.

  “KIJK! is niet alleen zeer volledig, maar ook gebruiksvriendelijk.” – coördinator kinderdagverblijf

  Opbrengsten

  Voor de doelgroep 0 – 4 jaar zijn er 11 ontwikkelingslijnen waarop de ontwikkeling gevolgd kan worden. Voor elk ontwikkelingsaspect is een beschrijving van de fases of mijlpalen die een kind in zijn ontwikkeling doorloopt. Zo wordt het inschatten van het ontwikkelingsniveau mogelijk.

  Na analyse van het individuele rapport krijgt de pm’er een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Het groepsrapport laat zien hoe de groep er als geheel voor staat en biedt onder andere houvast bij het plannen van een passend activiteitenaanbod. Hiermee krijgen de pm’ers niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op de samenhang daarvan met de basiskenmerken, betrokkenheid en risicofactoren. Je leert te registreren in de webbased-versie van KIJK!

  De pm’ers leren problemen te signaleren en op basis van de gegevens de verdere ontwikkeling van de kinderen gericht te stimuleren. Dit niet alleen in algemene zin, maar deelnemers leren aan de hand van het overzicht ‘aandachtspunten voor het kiezen van een aanpak’ een plan van aanpak op te stellen in het geval van een problematische ontwikkeling. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met het VVE-programma waarmee de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf werkt. Met KIJK! wordt een goede doorgaande lijn naar de kindvolgsystemen van de basisscholen neergezet.

  OpbrengstBewust werken (OBW)

  Timpaan Onderwijs hecht er waarde aan het leren werken met KIJK! in te bedden in de cyclus van OBW. Wij stellen dan ook voor het traject te starten met het leren kennen en begrijpen van de cyclus OBW. Op het moment dat deze bekend is bij pm’ers, zijn zij veel beter in staat de rol en positie van KIJK! binnen het bredere perspectief te plaatsen. Dit vergroot de kans op succesvolle implementatie en borging en biedt tegelijkertijd een opening naar een mogelijk vervolg waarin OpbrengstBewust Werken centraal komt te staan.

  Wat is er mogelijk?

  Timpaan Onderwijs is licentiehouder voor de implementatie van KIJK! Wij kunnen een voorlichtingsbijeenkomst organiseren om te bepalen of KIJK! een model is dat bij je past. Ook verzorgen wij de implementatie. Deze bestaat uit:

  • Zes scholingsbijeenkomsten voor de pm’ers, of vijf als je de combinatie met OBW niet wilt maken;
  • Eén coachingsmoment voor iedere pm’er;
  • Bij voorkeur formeren we een stuurgroep van leidinggevenden om de implementatie op een goede manier vorm te geven en om het geheel te borgen in de organisatie.

  Open inschrijving

  De training Werken met KIJK! is ook te volgen via een open inschrijving: 4 bijeenkomsten van 3 uur. Informeer gerust naar de mogelijkheden.