Opleiding Pedagogisch coach: pedagogische kwaliteit en coaching

Opleiding Pedagogisch coach: pedagogische kwaliteit en coaching

Vanaf 1 januari 2019 moet ieder kinderdagverblijf een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben. Neem jij deze functie op je en ben je op zoek naar een opleiding waarin alle facetten van je werk aan bod komen? Bekijk dan de complete opleiding ‘Pedagogische kwaliteit en coaching’  van Timpaan Onderwijs, zodat je met vertrouwen je taken kunt oppakken. De opleiding is ontwikkeld op basis van de landelijke doelen en voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Voor wie?

  Deze opleiding is vooral geschikt als je:

  • op zoek bent naar scholing waarin alle facetten van het werk van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aan bod komen: de inhoudelijke basis, coachvaardigheden en de ontwikkeling en monitoring van het pedagogische beleid op organisatieniveau;
  • een tijdje niet in de kinderopvang hebt gewerkt en een gedegen start wilt maken in deze functie.

  De opleiding is op hbo-niveau.

  Inhoud opleiding

  Je start de opleiding met het in beeld brengen van de taken en de competenties van de pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker. Tijdens alle bijeenkomsten komen we regelmatig terug op het opbouwen van deze taken in je eigen organisatie, zodat je met vertrouwen verder kunt groeien in je rol. Daarna ga je aan de slag met de laatste inzichten in de pedagogiek van de kinderopvang, de visie van je organisatie, interactievaardigheden en opbrengstbewust werken en observeren.

  Deze inhoudelijke basis gebruiken we vervolgens om aan de slag te gaan met coachingsvaardigheden. Je leert onder andere aan te sluiten op degene die je coacht en hoe je een gesprek opbouwt. Je krijgt daarnaast vooral de tijd om praktische gespreksvaardigheden te oefenen. In deze opleiding gaan we daarbij uit van oplossingsgericht coachen. Dat betekent dat je je vooral richt op wat goed gaat en op het zien van kansen om te groeien in plaats van het benadrukken wat niet goed gaat! Je krijgt uitleg, voorbeelden en kunt veel oefenen. Je leert verder hoe je videocoaching kunt inzetten om een pm’er inzicht te geven in het effect van het eigen handelen op de kinderen.

  Tijdens je werkzaamheden kun je ook te maken krijgen met medewerkers die stilstaan in hun groei of weerstand laten zien. In de vijfde bijeenkomst krijg je inzicht in de achtergronden hiervan en leer je hoe je een medewerker weer in beweging krijgt. De opleiding wordt afgesloten met het ontwikkelen en evalueren van de pedagogische kwaliteit op organisatieniveau. Als je de opleiding afsluit, heb je de basis van het pedagogische werkplan af!

  Opbouw

  Dit zijn de thema’s die we per bijeenkomst behandelen:

  1. De basis in beeld
  2. Interactievaardigheden in beeld
  3. Kind in beeld
  4. Ik coach jou (hele dag)
  5. Ik coach met video
  6. Ik coach van stilstand naar beweging
  7. Kwaliteit en beleid in beeld

  Alle bijeenkomsten duren drie uur, met uitzondering van bijeenkomst 4. Die duurt een hele dag, zodat je alle tijd hebt om de coachvaardigheden te oefenen onder begeleiding van een ervaren docent. Ook krijg je de kans om het geleerde in je eigen organisatie in de praktijk te brengen door middel van praktijkopdrachten. Je gaat bijvoorbeeld in gesprek met het team over de inrichting van je taken en de plannen en de zichtbaarheid van de visie van je organisatie. Ook ga je observeren op de groep, voert coachingsgesprekken, doet intervisie met andere cursisten en start met het schrijven van het pedagogische werkplan. Iedere praktijkopdracht wordt voorzien van feedback door de docent.

  Resultaten in beeld
  Je krijgt ten eerste een beeld van de taken, kansen en uitdagingen van de functie pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast beschik je na deze opleiding over de kennis en vaardigheden om je taken met vertrouwen uit te voeren. Na de opleiding kun je:

  • uitleggen wat de taken van een pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker in jouw organisatie inhouden;
  • uitleggen hoe je om kunt gaan met de kansen en dilemma’s van deze functie in je eigen organisatie;
  • uitleggen wat de pedagogische doelen van Riksen Walraven, de pedagogische kaders en de pedagogische stromingen inhouden;
  • de visie en werkwijze van je eigen organisatie pitchen met eigen voorbeelden;
  • de 6 interactievaardigheden uitleggen, herkennen en beoordelen op effectiviteit;
  • uitleggen wat de cyclus van OBW (doelgericht werken) inhoudt;
  • observatietechnieken en registratie-instrumenten voor het volgen van de ontwikkeling inzetten;
  • werken vanuit een goede basishouding voor coaching: vertrouwen, aansluiten op de diversiteit in medewerkers;
  • gesprekstechnieken toepassen: basistechnieken en oplossingsgerichte gespreksvoering;
  • een coachgesprek opbouwen;
  • de coachvraag vaststellen;
  • werken volgens de methodiek van videocoaching;
  • ontwikkelingsgerichte feedback geven zodat de medewerker zelf op zoek gaat naar de vervolgstappen;
  • stappen zetten om een medewerker die stilstaat of weerstand laat zien weer in beweging te laten komen;
  • een coachplan opstellen voor een groep medewerkers of individuele medewerkers;
  • de kwaliteit van het functioneren van medewerkers volgen, bewaken en bespreken met een leidinggevende;
  • het pedagogische beleid van de organisatie vertalen naar een pedagogisch werkplan.

  Inschrijven

  Kijk in onze agenda voor het huidige aanbod.

  Opleiding is goedgekeurd en voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het landelijke register.

  De investering is inclusief het werkmateriaal en het theorieboek, koffie/thee, lichte lunch/diner (tijdens bijeenkomst 4) en het certificaat. Er is geen btw verschuldigd. De opleiding gaat van start bij minimaal 11 deelnemers.

  Meer informatie

  Al je vragen over deze opleiding kun je stellen aan Pietsje Hulshoff-van der Veen.