Pedagogisch coach

Pedagogisch coach

Kinderopvang is een vak! In de afgelopen jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor professionalisering en kwaliteit. De pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een kinderdagverblijf. Vanaf 1 januari 2019 is de inzet van een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de wet IKK verplicht. Het kan daarbij gaan om twee aparte functies of een combinatiefunctie. Timpaan Onderwijs ondersteunt je bij het invullen van de taken binnen deze nieuwe functie door het aanbieden van een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau. De opleiding voldoet aan de branche-eisen.

Opleiding

Deze opleiding is goedgekeurd en voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het landelijke register.

Opleiding Pedagogisch coach: Pedagogische kwaliteit en coaching

Bekijk of deze opleiding bij je past en schrijf je in!

Je kunt ervan uitgaan dat:

  • we in de opleiding de link leggen naar jouw ervaringen rond het opbouwen van je rol en je taken in je eigen organisatie;
  • je aan het einde van de opleiding beschikt over de goed gevulde gereedschapskist van kennis en vaardigheden om je taken met vertrouwen uit te kunnen voeren;
  • je aan het einde van de opleiding het pedagogisch beleidsplan deels klaar hebt;
  • de trainers van Timpaan Onderwijs veel ervaring hebben in de kinderopvang.

De opleiding is geschikt voor deelnemers die beschikken over een diploma op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert voor deze functie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleidingseisen en de erkenning van opleiding voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Klik hier voor meer informatie hierover

Wil je advies bij het vinden van de beste keuze voor jou? Neem dan contact op Lisa Bouwer.