Opbrengstgericht spelen

Opbrengstgericht spelen

Als de kerntaak van een school het ontwikkelen van kinderen is, dan kun je alleen maar succesvol zijn als mensen in de school zichzelf ook continu ontwikkelen. Om je als persoon te kunnen ontwikkelen heb je verschillende dingen nodig. Dat geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

Kinderen:

 • hebben vertrouwde en veilige relaties nodig;
 • willen nabijheid van een vertrouwde opvoeder;
 • willen spelen, alleen en met andere kinderen;
 • willen groot worden.

Wat doen opvoeders om hieraan tegemoet te komen?

 • Nabij zijn;
 • Inspireren;
 • Speelruimte bieden en meespelen;
 • Kinderen helpen groot te worden.

En voor volwassenen, wat kunnen leidinggevenden doen?

 • Inspireren en leiding geven;
 • Nabij zijn;
 • Uitproberen en speelruimte geven;
 • Volwassenen helpen zich te blijven ontwikkelen;
 • Reflectieve professional zijn.

Het leren van jonge kinderen

We zien dat er op dit moment veel wordt geschreven over hoe jonge kinderen leren. Er wordt grote waarde gehecht aan de betrokkenheid die kinderen tonen tijdens het spel. Een intrinsieke motivatie om te leren. Hier kun je niet aan voorbij gaan als je kinderen wilt helpen ‘groot’ te worden.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Spel als leidende activiteit

  Opbrengstgericht werken en spelen gaan prima samen; als je spel inzet als leidende activiteit, dan liggen de opbrengsten voor het oprapen. Wat moet je eigenlijk weten en kunnen om spel als leidende activiteit in te zetten en om kinderen te stimuleren en uit te dagen naar de zone van de naaste ontwikkeling? Weten dat betekenisvol spel essentieel is, zorgt ervoor dat je niet in de verleiding komt om met jonge kinderen ‘droog’ te gaan oefenen. Denk bijvoorbeeld aan werkbladen. Kennis van leerlijnen maakt dat je doelen kunt verweven met betekenisvol spel. Dit stelt je in staat aan te sluiten bij het spel dat kinderen spelen en passende interventies te doen die gericht bijdragen aan het behalen van bijvoorbeeld de taal- en rekendoelen. Kennis hebben van de spelontwikkeling draagt bij aan de interpretatie van spel dat je waarneemt, zodat je erop aan kunt sluiten. Kennis hebben van verschillende technieken stelt je in de gelegenheid om op basis van observatie een speltechniek effectief in te zetten.

  Wat houdt de training Opbrengstgericht spelen in?

  De inhoud van het scholingstraject wordt inzichtelijk gemaakt aan betreffende leidinggevenden. Tools om het traject actief te kunnen begeleiden en volgen, worden aangereikt. Het intakegesprek wordt in twee delen gevoerd. Het eerste deel met de betreffende leerkrachten en leidinggevende. Dit om de beginsituatie vast te stellen om tijdens het scholingstraject aan te kunnen sluiten bij de manier waarop de leerkrachten al werken. Daarna gaat de adviseur in gesprek met de leidinggevenden.

  Het scholingstraject bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur. Tussen de bijeenkomsten door hebben deelnemers de gelegenheid om het geleerde te oefenen en hun ervaringen mee te nemen naar de volgende bijeenkomst. Onderdelen die aan bod komen tijdens het traject zijn:

  • Leerlijnen, inhouden en doelen;
  • Betrokkenheid tijdens spel herkennen en inzetten tijdens het werken aan doelen;
  • Belang van nabij zijn;
  • Het verloop van de spelontwikkeling;
  • Spelbegeleidingsvaardigheden;
  • Stimulerende spelinterventies;
  • Leerdoelen omzetten naar speelwerkactiviteiten;
  • Aansluiten bij het spel van kinderen;
  • Uitdagende vraagstelling.

  Kosten

  Een incompany-traject kost € 4.140,-. Deze training wordt ook via een open inschrijving aangeboden. Dan bedragen de kosten € 450,- per persoon bij deelname van minimaal 10 personen.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact op met ons opnemen.