Opbrengstbewust spelen en werken


Opbrengstgericht spelen

Als je spel inzet als leidende activiteit, dan liggen de opbrengsten voor het oprapen. Lees verder


Opbrengstgericht werken

Met de training OpbrengstBewust Werken (OBW) leer je de ontwikkelingsvragen van kinderen nauwkeurig in kaart te brengen en hierop aan te sluiten. Lees verder