Taaltraject taalniveau 2F/3F

Taaltraject taalniveau 2F/3F

Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang. Kinderen leren van elkaar, maar vooral ook van de volwassenen waar zij mee omgaan. Volwassenen zijn voor kinderen een rolmodel waaraan zij hun eigen taalgebruik spiegelen. Pedagogisch medewerkers (pm’ers) spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat pm’ers in de VVE-sector de Nederlandse taal goed beheersen. Alleen dan kunnen zij kinderen rijke en correcte taal aanbieden.

Scholingsprogramma verhogen taalniveau

Niet alleen de communicatie met kinderen is belangrijk in de VVE. Ook voor de communicatie met ouders en collega’s is een goede taalvaardigheid van belang. Uit verschillende bronnen blijkt dat het taalniveau van pm’ers niet altijd toereikend is. Om die reden is er een uitkering aan de G37 en G86 toegekend. Dit geld kunnen zij gebruiken om het taalniveau van hun pm’ers te verhogen.

De landelijke norm stelt dat pm’ers die werken op een VVE-locatie, leesvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid beheersen op niveau 3F. Volgens deze landelijke norm is het onderdeel schrijfvaardigheid/taalverzorging niet meer verplicht. Er zijn wel gemeenten en organisaties die het onderdeel schrijfvaardigheid nog steeds verplicht stellen.

Voor reguliere locaties geldt dat pm’ers vanaf 2025 minimaal het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid moeten beheersen. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd. Dit scholingstraject is ook voor reguliere locaties interessant. Vraag naar de mogelijkheden of een traject op maat.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Taaltraject

  Timpaan Onderwijs biedt op verschillende onderdelen begeleiding in het taaltraject:

  • Voortraject
  • Toetsing
  • Scholingstraject
  • Coördinatie

  Voortraject

  Ervaring leert dat dit traject een van de belangrijkste onderdelen is. Een goed begin is het halve werk! We zetten helder uiteen wat deelnemers kunnen verwachten en hoe er getoetst gaat worden. Eventuele zorgen worden zo veel mogelijk weggenomen.

  Het voortraject bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Informatiebijeenkomst: medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud en de planning van de scholing.
  2. Opfriscursus voorafgaand aan de toetsing: kennis en vaardigheden ophalen over de belangrijkste domeinen van de taalvaardigheid.

  Toetsing

  Na afloop van het voortraject wordt de toets afgenomen. Timpaan Onderwijs heeft positieve ervaring met de UVA-toets en Mister Dutch, maar je mag zelf kiezen welke toets wordt gebruikt.

  Scholingtraject Allemaal Taal

  Het scholingstraject is op basis van de methodiek Allemaal Taal. Dit programma heeft haar succes in de praktijk inmiddels bewezen. Allemaal Taal is gericht op het verhogen van het taalniveau van medewerkers in de kinderopvang, waardoor zij in staat zijn om de ontwikkeling van jonge kinderen nog beter te stimuleren. De methode omvat een combinatie van taal, pedagogiek en didactiek gericht op de praktijk. Allemaal Taal richt zich op het behalen van het 3F-niveau voor de onderdelen lezen, spreken/gesprekken voeren en luisteren en het 2F-niveau voor het onderdeel schrijven.

  Coördinatie

  Wij verzorgen op verzoek de volledige coördinatie van het traject. In een traject als deze ontstaan vaak vele vraagstukken. Een projectleider van Timpaan Onderwijs is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Het plannen, organiseren, voor- en nabespreken van het taaltraject met de gemeente en de betrokken organisaties;
  • Communicatie en afstemming met de toetsende instantie en betrokken organisaties;
  • De planning en organisatie van de trainingen en de groepsindeling in overleg;
  • Communicatie naar de deelnemers over de trainingen, via een coördinator;
  • Organiseren en verzorgen van de informatiebijeenkomsten en opfriscursus;
  • Aansturen en begeleiden van de trainers;
  • Opstellen van de scholingsplannen en voortgangsrapportages.

  Ik ben zeer tevreden over de training en begeleiding voor het taaltraject 3F. De uitleg was duidelijk en begrijpelijk. De docent is rustig en neemt de tijd om iemand iets duidelijk te maken. De docent heeft het in zich om kennis over te dragen en iemand gerust te stellen. Ook voor het vervolgtraject van niet-geslaagden is er individuele aandacht. De instelling van de docent is om iemand tot het eind goed te begeleiden, totdat het gewenste resultaat is bereikt.

  Meer informatie

  Onder de kop Downloads op deze pagina vind je onze brochure over het taaltraject. Hierin staat uitgebreid omschreven hoe het traject eruitziet bij Timpaan Onderwijs. Heb je specifieke vragen over een taaltraject voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs. Elk traject kan op maat gemaakt worden, zodat het aansluit op de scholingsvraag van jouw eigen organisatie.

  Wil je weten of jouw pm’ers al voldoen aan de taaleis? Download dan hier het overzicht van vrijstellingen