Taaltoets 3F voor pm’ers (Reguliere kinderopvang en VVE)

Taaltoets 3F voor pm’ers (Reguliere kinderopvang en VVE)

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid, dus  zowel spreken, luisteren als gesprekken voeren.

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen.

Vanuit enkele gemeenten wordt voor het werken op een VVE-groep een aanvullende eis gesteld met betrekking tot schrijven (niveau 2F).

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau 3F: mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid.

Wat is er veranderd en wanneer heb je vrijstelling voor de taaltoets?

 • Het onderdeel schrijfvaardigheid en taalverzorging is volgens de landelijke norm niet meer verplicht voor VVE-beroepskrachten. Maar er zijn gemeenten en organisaties die schrijven wel als verplichte eis hebben opgenomen in hun beleid. In dat geval moet op je taalcertificaat ook het niveau 3F voor schrijven vermeld staan.
 • Als je scholing voor taal 3F wilt volgen, dan kun je in het aanmeldingsformulier aangeven of je één, twee of drie onderdelen wilt laten toetsen.
 • Vrijstelling: Wil je weten of je al voldoet aan de taaleis? Download dan hier het overzicht van vrijstellingen.

Cursus voor taalcertificaat

Je bent opgeleid tot pedagogisch medewerker, maar je bent niet in het bezit van een taalcertificaat? Deze scholing is iets voor jou als je:

 • werkzoekend bent;
 • invalkracht bent, maar de organisatie de taaltoets niet vergoedt ;
 • organisatie de taaltoets niet vergoedt;
 • werkzaam bent bij een reguliere organisatie, maar je ambities hebt om op een VVE-locatie te gaan werken;
 • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
 • bij een kleine organisatie werkt.

Ja, ik wil meer weten!

De scholing bestaat uit één, twee of drie opfrisbijeenkomsten waarin spreken, lezen en eventueel schrijven worden behandeld. Vervolgens wordt de toets van de Universiteit van Amsterdam afgenomen in twee dagdelen. Een half uur spreken op één dagdeel en de toets lezen en schrijven op een ander dagdeel. Op dit moment wordt de toets spreken digitaal afgenomen.

Praktische informatie

Optie 1: reguliere kinderopvang

Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang

(inclusief de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren)
Eén bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets

Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie)

Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE-groep (VVE-beroepskrachten). Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVE-groep.

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:

 • 1e bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de toetsen
 • 2e bijeenkomst: lezen

Optie 3 en 4: scholing en toets voor afzonderlijke vaardigheden lezen of schrijven

Het is ook mogelijk om scholing en een toets af te nemen voor de afzonderlijke vaardigheden lezen en schrijven.

Aanbod en actuele prijzen

 

Een cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 12 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toetsen

De toetsdatum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats.

Toetsinzage
Circa 3 weken na de toets krijg je de gelegenheid om de toets in te zien.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs.

De cursus is op basis van open inschrijving in Assen of op aanvraag ook elders op locatie. Ook incompany is mogelijk.