3F taal trainingen

Vanuit de wet IKK eist de overheid dat je binnen het werken in de reguliere (niet-VVE) kinderopvang, mondelinge taalvaardigheid beheerst op het niveau 3F (B2). Als je naast de mondelinge taalvaardigheid, ook wilt deelnemen aan leesvaardigheid en/of schrijfvaardigheid, kun je aansluiten bij de open inschrijvingen voor VVE.

Maak uw keuze