3F taaltrainingen

Als je werkt binnen de reguliere kinderopvang, dus niet binnen de VVE, dan ben moet je mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F (B2) zijn. Dat is een eis van de overheid die in de Wet IKK staat. Bij Timpaan kun je je daarom aanmelden voor een taaltoets 3F, om daarmee een taalcertificaat te halen.

Als je naast de mondelinge taalvaardigheid ook je leesvaardigheid of schrijfvaardigheid wilt verbeteren, kun je aansluiten bij de open inschrijvingen voor VVE.

Maak je keuze