Thema: Kinderopvang / Jonge kind

Thema: Kinderopvang / Jonge kind

Kinderopvang

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is al jaren een belangrijk onderwerp in het onderwijsbeleid van de overheid, er wordt veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse periode. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen met een achterstand deel te laten nemen aan een voorschoolse voorziening met een specifiek VVE-programma. Zo beginnen ze met minder achterstand aan groep 3 en doorlopen daardoor met meer succes het onderwijs. Een VVE-programma is niet alleen goed voor kinderen met een achterstand, maar voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Samenhangend aanbod voor ontwikkeling jonge kind

Als kinderopvangorganisatie kun je ervoor kiezen te werken met een VVE-programma, maar welk programma kies je dan? Wil je een erkend programma dat is opgenomen in de Databank voor Jeugdinterventies? Of kies je ervoor om te werken met een ander VVE-programma? Het werken met een methodische aanpak als VVE biedt jou als professional houvast. Het reikt een samenhangend aanbod aan voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen en stimuleert spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden. Bovendien biedt het een doorgaande lijn waarin de ontwikkeling van kinderen van tweejarige leeftijd tot en met groep 2 van de basisschool wordt gevolgd.

Uit het het pre-COOL-onderzoek komt onder andere naar voren dat de educatieve kwaliteit op de groep beter is als er met een VVE-programma wordt gewerkt. Daarom raden wij werken met een programma aan!

Het Jonge Kind

Het onderwijs aan het jonge kind blijft in beweging. De minister geeft vrijheid maar stelt kaders. Vrijheid door op basis van visie op onderwijs je werkwijze te onderbouwen en beargumenteren. Kaders zoals gesteld binnen het waarderingskader 2005 en het toezichtkader PO/VO. Wij zijn van mening dat het onderwijs aan kinderen in groep 1 en 2 een speciale positie inneemt binnen de school. Niet alleen omdat de manier waarop je met jonge kinderen werkt anders is georganiseerd, maar ook doordat kinderen zich op deze leeftijd sprongsgewijs ontwikkelen.

Werken met jonge kinderen is fascinerend en intensief. Wat je als leerkracht doet, hoe je het leerstofaanbod samenstelt, hoe je de ontwikkeling van kinderen volgt, hoe je kinderen begeleidt die extra aandacht of uitdaging nodig hebben, staat vaak grotendeels beschreven in de gebruikte methode of het beredeneerd aanbod van de school. Beide manieren van werken vragen geregeld om bijstelling. Bijvoorbeeld bijstelling op effectiviteit en werkbaarheid, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, indicatoren en kwaliteitseisen vanuit de inspectie.

Opbrengstgericht spelen

Het jonge kind heeft verschillende spelsituaties nodig om in de volle breedte tot ontwikkeling te komen. Uit de praktijk blijkt dat leerkrachten van het jonge kind soms de functie van spel bij het leren onderschatten en het schoolse leren overschatten. In onze ogen gaan opbrengstgericht werken, oftewel het schoolse leren, en spelen prima samen; als je spel inzet als leidende activiteit, dan liggen de opbrengsten voor het oprapen.

Madelon Dikkens

Madelon Dikkens

Coördinator / Adviseur
06 820 43 321

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.