Diagnose dyslexie

Om een diagnose dyslexie te kunnen stellen, zullen we eerst de aanmeldingsformulieren en vragenlijsten die door de ouders en de school zijn ingevuld, screenen. Vervolgens worden de hardnekkige problemen met het lezen en spellen op woordniveau vastgesteld en vindt er een analyse plaats van de achterliggende factoren. Daarnaast wordt uitgesloten dat de problemen door andere factoren veroorzaakt worden, bijvoorbeeld een gedragsstoornis.

Onderzoek

Als je kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek dienen wij een aanvraag in bij de gemeente. Zodra dit akkoord is, plannen we het onderzoek in. Het onderzoek vindt plaats op school en wordt over 2 dagdelen verspreid. De onderzoeker bepaalt het intelligentieniveau en neemt een apart dyslexieonderzoek af. Als er kort geleden al een intelligentieonderzoek is verricht, komt dit deel te vervallen.

Timpaan Onderwijs heeft contracten met alle gemeenten in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en IJsselland. Hierdoor verlenen wij in die provincies vergoede dyslexiezorg.

Bespreken onderzoeksresultaten

Tijdens de afronding van het onderzoekstraject wordt vastgesteld of er sprake is van ernstige dyslexie en of je kind in aanmerking komt voor behandeling. Vervolgens maakt de onderzoeker een afspraak om de onderzoeksbevindingen met de ouders en de school te bespreken. Dit gesprek vindt plaats op school.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op!