Aanmelden vergoede dyslexiezorg

Aanmelden vergoede dyslexiezorg

Voor de diagnose en behandeling van dyslexie zijn onze behandelaars werkzaam in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Voor alle provincies geldt dat je je kind rechtstreeks bij ons kunt aanmelden voor de vergoede dyslexiezorg. Wij nemen contact op met de gemeente en regelen alles wat nodig is om het onderzoek of de behandeling van start te laten gaan.

Digitaal aanmelden

Een aanmelding voor vergoede dyslexiezorg doe je via ons online aanmeldportaal. Er zijn twee verschillende aanmeldformulieren; één voor ouders en één voor scholen. Maak via onderstaande knoppen het juiste type account aan en je komt vanzelf in het juiste aanmeldformulier terecht. Als je al beschikt over een account in ons portaal, gebruik dan altijd de knop ‘Inloggen bestaand account.

Ondervind je problemen met het aanmeldportaal? Laat het ons weten door te bellen of mailen met onze helpdesk Hovit: 071-20 34 099 of service@hovit.nl

Aanmelden per post

Als digitaal aanmelden niet mogelijk is, kan het ook per post. Neem contact met ons op om de formulieren te ontvangen.

Geen EED, wel dyslexie? Ga dan naar:

Particulier onderzoek en behandeling dyslexie

Identificatieplicht

Het vaststellen van de identiteit van de jeugdige is verplicht. Dat staat in artikel 7.2.2. van de Jeugdwet. Dit moet gebeuren op basis van de BSN-controle. Art. 7.2 regelt daarmee meteen dát het BSN gebruikt mag worden. Dit geldt zowel voor de Gecertificeerde Instelling, de jeugdhulpaanbieder, de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. Vandaar dat wij voor de start van de zorg in onze aanmeldformulieren vragen naar het BSN en aanvullende gegevens over het persoonsbewijs van het kind.

Landelijke criteria

Voordat je je kind aanmeldt, moet eerst worden vastgesteld of je kind voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Via het stappenschema kun je bekijken of je kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandelingen.

In de huidige normering van Cito-toetsen worden steeds vaker I t/m V-scores gehanteerd. Om correct te kunnen screenen, zijn wij genoodzaakt de ruwe scores om te zetten in A t/m E-scores. Bij deze omzetting kan blijken dat een IV- of V-score niet overeenkomt met een D- of E-score. Het kind zal in dat geval niet worden toegelaten tot de vergoede dyslexiezorg. Indien mogelijk, verzoeken wij scholen daarom de uitdraai van het leerlingvolgsysteem in A t/m E-scores aan te leveren.

StappenschemaWil je meer weten over de ondersteuningsniveaus? klik dan hier.

 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op!