Thema: Dyscalculie en (ernstige) rekenproblemen

Thema: Dyscalculie en (ernstige) rekenproblemen

De meeste kinderen leren zonder (grote) problemen de basisvaardigheden van het rekenen. Wanneer de basisvaardigheden nog veel tijd en moeite kosten, bestaat er een risico dat de rekenachterstand telkens groter wordt. Want als de sommen tot 100 nog niet lukken, is het erg lastig om sommen tot 1000 goed te leren. Dit kan bij een kind bijvoorbeeld leiden tot minder zelfvertrouwen, faalangst en weerstand ten opzichte van het rekenen. Meestal kan de school voldoende hulp en ondersteuning bieden om het rekenen weer op gang te helpen (protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie). Soms heeft een kind extra begeleiding nodig en in een aantal gevallen is intensieve begeleiding gewenst. Bij stagnatie op rekengebied kan nader onderzoek nodig zijn om de rekenproblemen beter in kaart te brengen.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Dyscalculie onderzoek

  Is er een vermoeden van dyscalculie bij jouw kind? Dan kan een behandelaar van Timpaan Onderwijs een dyscalculie onderzoek doen bij je kind. Er wordt gekeken naar het rekenniveau, het intelligentieniveau, de leerbaarheid bij het rekenen en een aantal verklarende factoren voor de rekenproblemen. Wij bieden vanuit het rekenonderzoek een uitgebreid advies ten aanzien van het handelen op school en thuis. Daarnaast wordt er een verklaring afgegeven als er wordt vastgesteld dat er sprake is van dyscalculie.

  Criteria

  Voor een dyscalculie onderzoek zijn een aantal criteria. Om in aanmerking te komen moet er sprake zijn van:

  • 3 opeenvolgende V-scores (E-/D-scores) op de toetsen van het Cito-Leerlingvolgsysteem;
  • een ernstige achterstand ten opzichte van leeftijds- en opleidingsgenoten;
  • minimaal 6 maanden een uur per week structurele, gespecialiseerde Remedial Teaching;
  • er moet sprake zijn van een discrepantie tussen rekenen enerzijds en technisch lezen, spelling en begrijpend lezen anderzijds.

  Rekenonderzoek

  Bij kinderen die (nog) niet in aanmerking komen voor een dyscalculieonderzoek kan een rekenonderzoek worden afgenomen. Er wordt dan gekeken waarom het rekenen moeizaam verloopt. Op basis van het onderzoek volgt een rapportage en gesprek met uitgebreide handelingsadvisering.

  Begeleiding bij dyscalculie en rekenproblemen

  Heeft jouw kind veel moeite met rekenen? Lukt het de school niet om met extra ondersteuning het rekenen weer (voldoende) op gang te helpen? Timpaan heeft verschillende begeleidingsmogelijkheden. We gaan gestructureerd en in kleine stapjes met (de basis van) het rekenen aan de slag. Rekenbegeleiding is altijd maatwerk en wordt dus aangepast op jouw kind en zijn of haar ondersteuningsbehoeften.

  Meer informatie

  Heb je vragen over de begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met Lisette Hassing of Juliët Burggraaf.