Wat we doen

Timpaan Onderwijs biedt hulp op de volgende gebieden:


Dyslexie

Heb je het vermoeden dat je kind dyslexie heeft, omdat het op school veel moeite heeft met lezen of spellen? Komt je kind in aanmerking voor een diagnose dyslexie en eventuele dyslexiebehandeling? Timpaan Onderwijs kan vroegtijdige ondersteuning bieden. Lees verder


Dyscalculie en rekenproblemen

Is er een vermoeden van dyscalculie bij jouw kind? Dan kan een behandelaar van Timpaan Onderwijs een dyscalculie-onderzoek doen. Lees verder


Gevoel & gedrag (GGZ Jeugd)

Maak je je zorgen over jouw kind? Heeft jouw kind last van huil- of driftbuien? Is jouw kind snel van streek, vaak zenuwachtig of angstig? Of is er iets anders aan de hand? Vormen deze kwesties een belemmering in het dagelijks leven? Dan kun je bij ons terecht voor een passende behandeling, eventueel voorafgegaan door een diagnostisch onderzoek. Lees verder


Kinderopvang / Jonge kind

Lees alles over de reguliere en VVE-kinderopvang, en wat wij kunnen betekenen voor leerkrachten van het jonge kind. Lees verder


Leerlingenzorg

Op het gebied van leerlingenzorg biedt Timpaan Support een aantal vormen van ondersteuning, voor ouders en voor scholen. Lees verder


Preventieve screening logopedie

De logopedisten die bij Timpaan werken, kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd screenen op problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Lees verder