Pedagogisch coach: wat doe je wel en niet?

Pedagogisch coach: wat doe je wel en niet?

Geplaatst op 3 april 2024

In dit tweede blog gaan we in op het verduidelijken van jouw rol. Hoe krijg je de verwachtingen en grenzen duidelijk? Waar kunnen mensen wel en niet op rekenen? En wat verwacht jij zelf eigenlijk van anderen?

Jorrit werkt vanuit de staf als pedagogisch coach. Het management vraagt hem om mee te werken aan het opbouwen van een ontslagdossier van een pedagogisch medewerker. Dat voelt niet goed. Maar hoe zit het eigenlijk: wel of niet doen?

Jorrit is natuurlijk geen echte naam. Maar dit dilemma hebben we in één van de cursusgroepen al besproken. Hoe ga je hiermee om?

Preventie werkt!
Ga bij aanvang van je taken in gesprek met alle betrokkenen over de verwachtingen. Dus niet alleen met jouw (interne) opdrachtgever, maar ook met de pedagogisch medewerkers. Bespreek wat je van elkaar verwacht en hoe je hier met elkaar over communiceert. Leg eventuele afspraken ook vast en kom er regelmatig op terug. Preventie voorkomt onduidelijkheden en gedoe. Een groot voordeel van deze aanpak voor startende coaches: deze gesprekken zijn een mooie basis om jezelf te positioneren in je organisatie.

‘Nee” is ook een antwoord
Je voelt het vaak al als stress in je lijf. Er wordt je iets gevraagd waarvan je niet zeker weet of je het wel moet en wilt doen. In de opleiding hebben we al een paar van deze flinke dilemma’s bij de hand gehad. Speel je bijvoorbeeld een rol bij het opbouwen van een dossier voor ontslag? Of bemiddel je bij onderlinge persoonlijke conflicten tussen twee collega’s vanwege roosterwijzigingen? Of wat doe je als wordt gevraagd een ontevreden team te begeleiden? Je weet het wel: veel geklaag over wat moet van de organisatie, net op tijd komen, het minimale doen. “Nee!” Drie heldere letters die veel duidelijkheid geven, ook aan jezelf. Dit soort taken horen in veel gevallen niet bij een pedagogisch coach. Leg dus de taken bij de juiste personen neer. Daar waar ze horen! Meewerken aan het vullen van een ontslagdossier is bijvoorbeeld dodelijk voor het vertrouwen in jou als pedagogisch coach. En collegiaal luisteren is wat anders dan een psycholoog zijn. Na het ‘nee’ geef je aan wat je wel kunt doen of verwijs je mensen door.

Ik hoor je denken: “Ja, maar…”. Inderdaad, in de echte wereld is het niet zo zwart-wit. Wees je dan wel bewust van jouw positie, verantwoordelijkheden en vaardigheden. En die van anderen in de organisatie. De link naar de kwaliteit van pedagogisch handelen: daar gaat het om!

Best lastig soms, hè? Maar wel heel duidelijk! Zeg het maar met me mee: “N-E-E”.

 

Wil je ook een opleiding volgen tot Pedagogisch coach? Ga direct naar de agenda en schrijf je in!

Agenda