Wachttijden nieuwe cliënten

Op deze pagina vind je meer informatie over onze wachttijden voor Dyslexie en Gevoel en Gedrag (GGZ Jeugd). Deze wachttijden zijn een indicatie voor nieuwe cliënten en worden iedere maand geactualiseerd op basis van de werkelijke wachttijden.


Dyslexie

Van aanmelding tot start van het onderzoek

Bij de aanmelding wordt gekeken of het dossier met informatie van de ouders en de school compleet is. Na beoordeling van dit dossier nemen we contact op met de ouders. We bespreken of er al dan niet een onderzoek plaatsvindt en waarom of waarom niet. Daarna vragen we de toewijzing bij de gemeente aan. Het onderzoek wordt ingepland zodra we deze toewijzing hebben ontvangen.

Wachttijden Dyslexie
Drenthe Noord-Midden (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) 16 weken
Drenthe Zuid (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) 17 weken
Friesland 20 weken
Groningen 16 weken

Wil je meer informatie over onze wachttijden? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs.

Tot start van de behandeling

Uiterlijk 3 weken na afronding van het onderzoek vindt er een adviesgesprek met de ouders en, met toestemming van de ouders, de vertegenwoordiging van de school plaats.

Indien er een positief advies voor een dyslexiebehandeling is, wordt hiervoor een toewijzing bij de betreffende gemeente aangevraagd. Zodra de toewijzing binnen is, wordt de behandeling ingepland.

Op dit moment ligt de startdatum van de behandeling op ongeveer 3 maanden na afronding van het onderzoek.

Aanmelding behandeling dyslexie

De afgelopen weken signaleren we een stijging in de aanmelding van kinderen die alleen een behandeling voor dyslexie willen. We zijn blij met deze interesse voor onze behandelingen, alleen willen we niet dat de behandeling van kinderen waarbij we ook het onderzoek hebben gedaan hierdoor in de knel komt.

Vandaar dat we op dit moment de volgende lijn volgen:

  1. Voor kinderen die zich voor zowel onderzoek als behandeling hebben gemeld, worden – direct na afloop van de uitkomst van het onderzoek – behandelingen ingepland.
  2. Aanvragen waarbij sprake is van alleen een behandeling én waarbij sprake is van een verhuizing (afkomstig buiten ons werkgebied), dan wel kinderen die in groep 7 of 8 zitten, wordt geprobeerd een behandelmogelijkheid te creëren. Voor jouw aanmelding kan je gebruik maken van het aanmeldingsformulier “aanmelding elders onderzocht” of “aanmelding elders in behandeling”.
  3. Alle andere aanmeldingen kunnen we pas in behandeling nemen als voor de cliënten vallend onder 1 en 2 behandelingen zijn afgesproken en zijn ingezet. Indien je hiervoor interesse hebt kan je een mail sturen aan info@timpaanonderwijs.nl. We nemen contact met je op zodra we hiervoor een mogelijkheid hebben.

Gevoel en gedrag

Aanmeldingswachttijd tot start behandeling

Voor een aanmelding voor een behandeling gericht op problemen die met gevoel of gedrag te maken hebben, heb je een verwijsbrief van de (huis)arts of erkende verwijzer nodig.

Zodra wij de verwijsbrief hebben, streven wij ernaar binnen 48 uur telefonisch contact met je op te nemen. Het doel hiervan is om een beeld van de klachten te krijgen en informatie te geven over onze mogelijkheden. Dan vragen wij ook een beschikking aan bij de betreffende gemeente. Met een beschikking geeft de gemeente aan akkoord te zijn dat de hulp gestart wordt en wordt de behandeling vergoed.

Zodra deze beschikking is afgegeven, plannen we het intakegesprek in.

Onderstaande tabel geeft aan wat de gemiddelde wachttijd is, na ontvangst van het volledige dossier, voor het intakegesprek. Daarna kan de behandeling gelijk beginnen.

Wachttijden gevoel en gedrag
Drenthe Noord-Midden (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) 1 week
Drenthe Zuid (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) n.v.t
Friesland n.v.t
Groningen 1 week

Dyscalculie-onderzoek/intelligentieonderzoek

De eventuele intake voor een dyscalculie/intelligentieonderzoek en het onderzoek zelf kunnen in de meeste gevallen binnen 6 weken plaatsvinden.

Voor de actuele wachttijden kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen via 088 – 908 0100. Je mag ook een e-mail sturen naar info@timpaanonderwijs.nl.