VVE en taalachterstanden in het basisonderwijs

VVE en taalachterstanden in het basisonderwijs

Geplaatst op 14 november 2019

Twintig procent van de Nederlandse leerlingen verlaat het basisonderwijs met een (taal)achterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben geen beperking in de aanleg, hun achterstand komt door de omgeving waarin ze opgroeien. Er zijn in de thuissituatie omstandigheden die maken dat deze kinderen onvoldoende ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan opleidingsniveau van ouders, of het land van herkomst, maar ook zaken als zorgen over geld spelen hierbij een rol.

Onderwijsachterstandenbeleid

Deze achterstanden zijn een probleem, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in. En dat heeft gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Reden temeer voor de overheid om een beleid gericht op het verkleinen van deze onderwijsachterstanden te formuleren. Het onderwijsachterstandenbeleid, met daarin heel gericht de aandacht voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Want hoe eerder je begint met het terugdringen van deze achterstanden, hoe groter het effect is.

VVE in de voorschool

Er is ontzettend veel aandacht voor VVE in de voorschoolse periode. Zo zijn er regels en richtlijnen om de kwaliteit de optimaliseren (denk aan scholingseisen, groepsgrootte etc). Dit om de kans zo groot mogelijk te maken dat kinderen met een risico op achterstanden op de juiste manier gestimuleerd worden. Alles met als doel de achterstanden te verkleinen.

VVE in de vroegschool

Wist je dat het VVE-beleid ook in de vroegschoolse periode een rol speelt? Ook in groep 1 en 2 is er gerichte aandacht nodig voor deze kinderen. Immers de thuissituatie is niet veranderd. VVE in het basisonderwijs is een thema dat nog weinig aandacht krijgt. Vanuit de overheid zijn er ook richtlijnen over de aandacht voor VVE in het basisonderwijs. Maar dit is veel minder concreet dat in de voorschoolse periode. Het onderwijs moet meewerken aan het formuleren van resultaatafspraken VVE (ambities die bereikt worden met het VVE-beleid in een betreffende gemeente) en aan het realiseren van een doorgaande lijn. Er wordt verder weinig inhoudelijk richting gegeven. Wij zien dat veel scholen en besturen zoekende zijn in het plaatsen van VVE binnen hun beleid. Timpaan Onderwijs heeft veel ervaring met VVE in de voorschoolse periode en kan ook met je meedenken over VVE in het basisonderwijs.

Kosteloze bijeenkomst VVE in het basisonderwijs

Om je meer informatie te geven over VVE in het basisonderwijs, organiseren we op 5 februari 2020 de Timpaan Karavaan, een kosteloze bijeenkomst over dit onderwerp. In 2 uur tijd geven we je meer inzicht in welke kansen en mogelijkheden er voor jullie zijn om als school hiermee aan de slag te gaan. Tijdens de Karavaan maak je kans op het winnen van een kosteloze VVE scan.

Meld je hier aan!

Meer informatie

Wil je meer informatie over VVE in het basisonderwijs? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs.