TINK in de praktijk

TINK in de praktijk

Suzanne van Kinderopvang de Blokkendoos werkt bewust aan haar interactievaardigheden. Met de subsidie taal- en interactievaardigheden heeft zij de training TINK gevolgd.

Ontwikkelingsstimulering

Suzanne heeft op Kinderopvang de Blokkendoos aandacht besteed aan de interactievaardigheid ontwikkelingsstimulering. De kinderen hebben allereerst kennis gemaakt met verschillende dieren. In de grote groep werden knuffeldieren onderzocht. Veel open vragen werden door de kinderen beantwoord zoals;
Wat is het voor dier? | Waar kom je het tegen? | Is het een mama of een baby? | Waar zie je dat aan? | Heb jij wel eens mama en babydieren gezien? | Zou je er eens wat over willen vertellen?

Spelenderwijs leren

Vervolgens hebben de kinderen een uitstapje gemaakt naar de schapen en lammetjes. Op de route naar het weiland heeft Suzanne prenten van verschillende dieren neergelegd. De kinderen zoeken enthousiast naar de platen en leren spelenderwijs de dieren kennen. Als ze de schapen en de lammetjes hebben bekeken praat Suzanne, terug op de groep, na over alle ervaringen. Wat hebben we gedaan? Welke dieren hebben we gezien? Ze ondersteunt dit gesprek met foto’s die ze tijdens de activiteit heeft gemaakt. Later die dag bekijkt Suzanne met de kinderen de prenten die ze gevonden hebben onderweg naar het weiland. Suzanne vraagt of de kinderen de mama en de babydieren bij elkaar kunnen leggen.

Met veel plezier hebben de kinderen nieuwe ervaringen opgedaan en veel nieuwe woorden geleerd.