Timemanagement in de kinderopvang

Timemanagement in de kinderopvang

Optie 1:

Inspiratieworkshop Timemanagement in de kinderopvang

Duur: 3 uren

Elke organisatie wenst haar medewerkers werkgeluk. In deze drukke samenleving waarbij veel pedagogisch medewerkers werkdruk en stress ervaren is het van groot belang om inzicht te krijgen hoe medewerkers denken over hun werk: Waar krijgen ze energie van? Wat kost veel tijd? Wat zouden ze graag anders doen binnen hun werk? De Corona-pandemie heeft op veel mensen invloed gehad en het is lastig om de balans in het werk terug te vinden.

De workshop Timemanagement in de kinderopvang is een interactieve workshop waarin jullie als team aan de slag gaan met een aantal facetten van Timemanagement in jullie team. Wie pakt welke rol, past die rol bij je en is deze effectief? We gaan kijken hoe jullie als team functioneren en wat werkt en wat niet werkt. Het vraagt om teamwerken afstemming met elkaar, waarbij er veel ruimte is voor zelfinzicht en zelfreflectie. Als je als team in balans bent zorgt dat voor minder werkdruk en meer werkplezier, wat uiteindelijk een positief effect heeft op de kinderen. Naast het interactieve deel krijg je ook meer inzichten en tips in Timemanagement thema’s zoals:

 • Timemanagement
 • Mindset
 • Keuzes maken
 • Grenzen aangeven
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken als team
 • Aandacht en energie
 • Ontspanning

Mocht je interesse gewekt zijn, neem dan gerust contact op met ons. Dan bespreken we met elkaar de mogelijkheden voor jouw team!

Optie 2

Training Timemanagement in de kinderopvang

Duur: 6 uren

Elke organisatie wenst haar medewerkers werkgeluk. In deze drukke samenleving waarbij veel mensen werkdruk en stress ervaren is het van groot belang om inzicht te krijgen hoe pedagogisch medewerkers denken over hun werk: Waar krijgen ze energie van? Wat kost veel tijd? Wat zouden ze graag anders doen binnen hun werk? De Corona-pandemie heeft op veel mensen invloed gehad en het is lastig om de balans in het werk terug te vinden.

De training Timemanagement in de kinderopvang is een training van 6 uur waarin je als team aan de slag gaat met diverse thema’s rondom Timemanagement. Deze training geeft je als team inzichten, handvatten en tools om in de praktijk aan de slag te gaan met timemanagement, waarmee er werkelijk een verandering in de werkroutine kan worden gemaakt en je als pedagogisch medewerker meer tijd overhoudt voor jouw hoofdtaak: de zorg voor de kinderen. Het is een interactieve dag waarbij ook zelfinzicht en zelfreflectie een belangrijk thema is. In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Taakverdeling concretiseren/ maken van een gezamenlijke planning
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je taak
 • Drijfvering en kwaliteiten inzichtelijk maken
 • Communicatie/ behoeften en verwachtingen afstemmen
 • Feedback geven
 • Mindful werken en keuzes maken

Als je als team aan de slag wilt gaan met Timemanagement adviseren we om in een kennismakingsbijeenkomst met leidinggevende/pedagogisch coaches het gesprek aan te gaan over de beginsituatie en de doelen voor jouw groep. Mocht je interesse gewekt zijn, neem dan gerust contact op met ons. Dan bespreken we met elkaar de mogelijkheden voor jouw team!