VVE voor gemeente

Investeren in jonge kinderen betekent investeren in een goede toekomst. Een goede toekomst voor deze kinderen én voor de samenleving. De periode voordat kinderen naar school gaan, is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een achterstand lopen het risico dat zij op de basisschool beginnen met een fikse taal- of ontwikkelingsachterstand. Om dit te voorkomen zet de rijksoverheid sinds een tiental jaren in op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

De gemeente heeft een belangrijke opdracht op het terrein van VVE. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. Timpaan Onderwijs ondersteunt gemeenten bij het aanpakken van het VVE-beleid binnen de gemeente. De inzet varieert van de volledige VVE-coördinatie tot het begeleiden van diverse deelaspecten:

  • het opstellen van resultaatafspraken VVE;
  • het samenstellen van een overdrachtsformulier;
  • het formuleren van een doorgaande lijn;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van een monitor VVE;
  • het opstellen van kwaliteitsbeleid met betrekking tot VVE.

Indicatoren

De begeleiding vanuit Timpaan Onderwijs is veelal gekoppeld aan de indicatoren die de onderwijsinspectie hanteert bij de bestandsopname. Met name de indicatoren op gemeentelijk niveau (rondom de VVE beleidscontext) blijken regelmatig een punt van aandacht. Deze zijn in te delen in 3 categorieën:

  1. Gemeentelijk VVE-beleid | hierin zijn zaken als doelgroepdefinitie, bereik, toeleiding, ouderbetrokkenheid, VVE-programma, kwaliteitszorg, doorgaand lijn en resultaatafspraken van belang;
  2. VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau;
  3. Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau.

Draagvlak creëren

Kenmerkend voor onze manier van werken is de aanpak van onderop waardoor draagvlak gegarandeerd is en het streven naar duurzame veranderingen wordt gewaarborgd.

Onze begeleiding start altijd met een analyse van de verschillende indicatoren. Op basis van deze analyse stellen we een plan van aanpak samen waarin de te nemen stappen gericht op het optimaliseren van de uitvoering van VVE-beleid binnen de gemeente uitgewerkt zijn.

In gesprek

Wil je in gesprek over het VVE beleid in jouw gemeente? Bel of mail Rikst Vermaat voor een vrijblijvende afspraak!

Barbara Kroeze Drs.

Barbara Kroeze Drs.

Programmaleider Inhoud en Innovatie
06 155 09 122

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.