Taal / lezen

Taal is de basis van ons onderwijs en van onze samenleving. Niet voor niets is taal, meer dan rekenen, een basisvak wat dagelijks op het rooster staat van elke groep. Goed taalonderwijs werkt door in alle vakken op school. En de meeste kinderen vinden het vooral leuk, als ze bezig zijn de taal functioneel in te zetten. Met een goede taalvaardigheid kan een kind zijn of haar talenten maximaal ontwikkelen: niemand twijfelt dan ook aan het belang van goed en opbrengstgericht taalonderwijs.

Professionalisering van de leerkracht

Goed taalonderwijs is voor een groot deel afhankelijk van het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht: de instructiekwaliteit, het kunnen differentiëren en de leerlingen kunnen motiveren. Het leerstofaanbod is daarbij ook een belangrijk middel voor de leerkrachten, wat goed moet passen bij de visie van de school en de leerlingen.
Desondanks kunnen zaken ook anders lopen: de opbrengsten van het technisch lezen blijven achter, de resultaten in groep 2/3 vallen tegen of de methode voor taal of begrijpend lezen sluit toch niet aan bij de doelgroep. Dan wil je graag ondersteuning om de betreffende taal-leesproblemen bij de kop te pakken of juist aan de slag om de methode meer los te laten en op leerlijnniveau les gaan geven.

Wij helpen scholen om taal- en leesonderwijs verder vorm te geven. Dit varieert van het versterken van de didactische vaardigheden van leerkrachten op het terrein van bijvoorbeeld begrijpend lezen tot het realiseren van een aanpak voor bijvoorbeeld leesbevordering en het creëren van een rijke taal-leesomgeving. Wij zetten in op professionalisering van de leerkracht. Wij geven o.a. demonstratielessen, doen het hardop denkend voor en staan daarmee dicht bij jullie praktijk in de klas.

In gesprek?

Wil je in gesprek over functioneel taalonderwijs, effectief leesonderwijs, implementatie van methoden of werken met leerlijnen? Bel of mail Timpaan Onderwijs voor een vrijblijvende afspraak!

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.