Sociale competentie

Sociaal-emotionele ontwikkeling is van oudsher een belangrijk aandachtspunt binnen het onderwijs. Voor veel scholen zelfs hét uitgangspunt: kinderen leren optimaal als ze goed in hun vel zitten. Het welbevinden, de veiligheid en het sociaal emotioneel functioneren zijn altijd al verbonden aan leerprestaties. Niets nieuws dus.

Wat wel nieuws is, is dat sociaal-emotionele ontwikkeling en meer specifiek de sociale veiligheid door de politiek is omarmd als middel tegen complexe maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan intolerantie, (online) pesten, radicalisering, discriminatie, kindermishandeling en huisgelijk geweld. Scholen zijn bij de wet verplicht om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren.

Zorg dragen voor veilig schoolklimaat

Bij sociaal-emotionele ontwikkeling gaat om méér dan het opstellen van gedragsregels, protocollen en sanctiebeleid. Het bieden van een continu veilig schoolklimaat, het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, reageren op incidenten en het preventief en gestructureerd toerusten van leerlingen in hun sociaal en emotioneel functioneren, dat is waar Timpaan Onderwijs waarde aan hecht.

Daarnaast willen we kinderen voorbereiden op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Uiteraard is het van belang dat kinderen goed geobserveerd en gevolgd worden en dat achtergronden bekend zijn.
Er is een palet aan aanpakken en programma’s beschikbaar voor het bevorderen van sociaal-emotionele ontwikkeling en van een veilig pedagogisch klimaat. De adviseurs van Timpaan Onderwijs hebben veel ervaring op het gebied van sociale competentie en staan jouw school graag bij in het verder ontwikkelen van goed beleid.

In gesprek

We gaan graag met je op zoek naar een passend palet voor jouw school. Bel of mail René Koens voor een vrijblijvende afspraak!

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.