Ouderbetrokkenheid

Zonder ouders geen kinderen, zonder kinderen geen kinderopvang en onderwijs.

Ouders: je kunt niet zonder hen en -soms- je kunt niet mét hen. Je hebt met elkaar te maken, of je nu wilt of niet. Wij hechten waarde aan een goede relatie waarbij professionals en ouders samen bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, en met overeenstemming over het gezamenlijk doel.
Samenwerking tussen school en ouders bevordert het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Hoe zorg je ervoor dat ouders daadwerkelijk educatief partners zijn in de ontwikkeling van kinderen? Het begint met het serieus nemen van ouders: weet wat ouders willen, kunnen, vinden en bedenk hoe dat aansluit bij wat jij als school of kindcentrum wilt, kan en vindt.

Preventieve aanpak

Als je de samenwerking met ouders wilt vormgeven of uitbouwen, dan zijn verschillende aanvliegroutes mogelijk. Van visievorming over educatief partnerschap tot concrete activiteiten met ouders, zoals ouderbijeenkomsten over (taal-)ontwikkeling, opvoedvraagstukken, mediawijsheid, pesten of puberbrein.
Voorkomen is beter dan genezen, denk aan het managen van verontwaardigde, agressieve, of onverwachte reacties van ouders: waarom heeft uitgerekend mijn kind weer straf? Wannéér moet ik mijn kind voorlezen of helpen bij huiswerk?
Deze vragen moeten bespreekbaar zijn en dat is soms een hele uitdaging! Geen leerkracht vindt het fijn om ter verantwoording te worden geroepen door een verongelijkte ouder.

Daarom vinden wij het belangrijk preventief te werken en een goede relatie met ouders op te bouwen en te onderhouden. Organiseer het gesprek met (groepen) ouders over wederzijdse verwachtingen, over opvoedingswaarden en -normen, over een gezamenlijke lijn in de aanpak van kinderen. Draag vooral uit wat het gezamenlijk doel is van ouder en professional.

In gesprek

In alle gevallen kunnen wij je advies geven en zo nodig ondersteunend materiaal bieden. We gaan graag met je op zoek naar een passende aanpak, zowel in korte als langere trajecten. Bel of mail René Koens voor een vrijblijvende afspraak!

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.