Hoogbegaafdheid

Herken jij als leerkracht een hoogbegaafde leerling in jouw groep? Niet altijd laat deze leerling goede resultaten en een juiste werkhouding zien. Veel van deze kinderen gaan zelfs onderpresteren. Hun leerhonger (Kieboom, 2012) wordt niet gestild, omdat ze geen uitdagend onderwijs krijgen.

En wat doe je met een hoogbegaafde leerling die de stof ver vooruit is? Ga je dan versnellen, door ze een groep te laten overslaan? Is dit wel goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling? Of plaatsen we deze leerling binnen of buiten de school in een aparte plusklas?

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs gaat om het goed omgaan met verschillende onderwijsbehoeften. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben hier recht op, zodat zij niet alleen maar zelfstandig zitten te werken op hun beheersniveau.

“Ik wil benadrukken, dat Passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen” (Dekker, 2014)

Het Ministerie van OCW zet sinds 2014 in op Passend Onderwijs in combinatie met hoogbegaafdheid. Samenwerkingsverbanden hebben vanaf 1 augustus 2015 een extra financiële impuls van 29 miljoen gekregen, om deze brede doelstelling te realiseren.

Inrichting

De staatssecretaris wil dat samenwerkingsverbanden dit langs drie lijnen inrichten:

  1. Basisondersteuning, die elke reguliere school moet kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen, door aan te sluiten bij hun leerbehoeften en basisondersteuning door de vaardigheden van leerkrachten te vergroten in het omgaan met verschillen.
  2. Lichte ondersteuning door specifieke begeleiding, zoals plusklassen en een inrichting van een steunpunt voor hoogbegaafde leerlingen in een samenwerkingsverband.
  3. Extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen met een bijkomende problematiek, bijvoorbeeld een combinatie van hoogbegaafdheid en autisme.

Het is een verantwoordelijke taak voor samenwerkingsverbanden en hun scholen om deze drie lijnen zorgvuldig vorm te geven.

In gesprek?

Graag ondersteunen wij je bij passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, zodat ook zij hiervan profiteren. Bel of mail Timpaan Onderwijs voor een vrijblijvende afspraak!

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.