Dyslexie

Komt je kind in aanmerking voor een diagnose dyslexie en eventuele dyslexiebehandeling? Timpaan Support kan vroegtijdige ondersteuning bieden.

Weer plezier in lezen en spellen

Een behandeling kan een positieve bijdrage leveren aan het lezen en spellen van je kind, het vergroten van het zelfvertrouwen, het bevorderen van het leesplezier en het leren omgaan met dyslexie. Bij de meeste kinderen zien we goede resultaten en krijgen we positieve berichten van ouders, leerkrachten en intern begeleiders.

Behandelaars van Timpaan Support helpen kinderen leren omgaan met dyslexie. Wij geven tijdelijke zorg, geen therapie. Zo kan het kind sterker verder en het maximale uit zichzelf halen.

Wat is er mogelijk?

  • De gemeente vergoedt de diagnostiek en/of behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie;
  • Het onderzoek via een vergoed traject vindt op school plaats;
  • De vergoede behandeling van ca. 55 minuten per week vindt plaats op de school van je kind;
  • Particuliere diagnose en/of behandeling op één van onze locaties;
  • Timpaan Support verzorgt voorlichting over de diagnose en behandeling van dyslexie.
Particulier dyslexieonderzoek voor een leerling in het VO;

Timpaan Support is voor diagnose en behandeling van dyslexie werkzaam in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en jeugdzorg regio IJsselland.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis (erfelijke aandoening) die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Het koppelen van klanken en letters en het decoderen van woorden is hierbij onvoldoende geautomatiseerd.

Kinderen met dyslexie lezen minder snel dan hun leeftijdsgenootjes omdat ze de klanken en woorden minder snel herkennen. Ook hebben ze vaker moeite met een correcte spelling en met het schrijven. Dit kan zorgen voor verminderde schoolprestaties. Dyslexie is niet van invloed op de intelligentie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dyslexie en de behandelingen? Kijk dan op onze website van Timpaan Support:

Website Timpaan Support