Dyscalculie

De meeste kinderen leren zonder (grote) problemen de basisvaardigheden van het rekenen. Wanneer de basisvaardigheden nog veel tijd en moeite kosten, bestaat er een risico dat de rekenachterstand telkens groter wordt. Want als de sommen tot 100 nog niet lukken, is het erg lastig om sommen tot 1000 goed te leren. Dit kan bij een kind bijvoorbeeld leiden tot minder zelfvertrouwen, faalangst en weerstand ten opzichte van het rekenen. Meestal kan de school voldoende hulp en ondersteuning bieden om het rekenen weer op gang te helpen (protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie). Soms heeft een kind extra begeleiding nodig en in een aantal gevallen is een intensieve begeleiding gewenst. Bij stagnatie op rekengebied kan nader onderzoek nodig zijn om de rekenproblemen beter in kaart te brengen.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Dyscalculie onderzoek

  Is er een vermoeden van dyscalculie bij jouw kind? Dan kan een behandelaar van Timpaan Support een dyscalculie onderzoek doen bij je kind. Er wordt gekeken naar het rekenniveau, het intelligentieniveau, de leerbaarheid bij het rekenen en een aantal verklarende factoren voor de rekenproblemen. Wij bieden vanuit het rekenonderzoek een uitgebreid advies ten aanzien van het handelen op school en thuis.

  Ik heb dyscalculie. Ik cijfer mezelf weg.

  Criteria

  Voor een dyscalculie onderzoek zijn een aantal criteria. Om in aanmerking te komen moet er sprake zijn van:

  • 3 opeenvolgende V-scores (E-/D-scores) op de toetsen van het Cito-Leerlingvolgsysteem;
  • een ernstige achterstand ten opzichte van leeftijds- en opleidingsgenoten;
  • minimaal 6 maanden een uur per week structurele, gespecialiseerde Remedial Teaching.
  • er moet sprake zijn van een discrepantie tussen rekenen enerzijds en technisch lezen, spelling en begrijpend lezen anderzijds)

  Meer informatie

  Heb je vragen over de begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met Lisette Hassing.

  Meer informatie vind je op de website van Timpaan Support