Subsidie taal- en interactievaardigheden

Subsidie taal- en interactievaardigheden

De vierde tranche voor de regeling subsidie taal- en interactievaardigheden is open vanaf 2 januari 2018 om 9.00 uur. Zorg ervoor dat je de subsidie niet misloopt, want dit is de laatste kans om scholing met behulp van deze subsidie in te kopen. Onze ervaring is dat de subsidiepot nog voor het einde van de aanvraagperiode (30 april 2018) leeg is. Geef nu alvast bij ons aan dat je geïnteresseerd bent, dan zorgen wij ervoor dat de aanvraag direct na het opnemen van de aanvraagperiode wordt verwerkt.

Onderstaande informatie is gebaseerd op de regeling uit de derde tranche.
Het is onze verwachting dat er in de basis weinig wijzigingen zullen zijn. Mochten er aanpassingen worden doorgevoerd, dan brengen je daarvan z.s.m. op de hoogte.

De subsidie omvat een bedrag van € 650,- per pedagogisch medewerker of € 2.000,- voor een train-de-trainer-training. Timpaan Onderwijs verzorgt de verschillende trainingen die met de subsidie ingekocht kunnen worden en wil je graag ruim op tijd attenderen op deze mooie kans om verder te werken aan de professionalisering van je medewerkers en je organisatie!

Kenmerkend voor de manier waarop Timpaan Onderwijs de scholingen taal- en interactievaardigheden aanbiedt is de focus op de lerende organisatie. Na afloop van het traject plannen we een kosteloos borgings-/implementatiegesprek met jou of de organisatie in, waarin we met elkaar aan de slag gaan met het implementeren en borgen van het geleerde. Het is onze ervaring dat een scholingstraject alleen niet voldoende is. Juist wat er in de periode na de scholing gebeurt, bepaalt het lange termijn effect van de training. Daar hechten wij veel waarde aan en leveren dan ook graag onze bijdrage.

Doelgroep

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, BSO en peuterspeelzaalwerk;
  • leidinggevenden en stafmedewerkers van kindercentra en peuterspeelzalen;
  • bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau (train-de-trainer training).

Trainingen

Met de subsidie kun je deze trainingen bij Timpaan Onderwijs inkopen:

  • TINK en Oog voor interacite; trainingen voor pm-ers gericht op de ontwikkeling van taal- en interactievaardigheden;
  • Train-de-trainer trainingen voor leidinggevenden en stafmedewerkers bij kinderopvangcentra en bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus.

Verzorgen van de subsidie-aanvraag

Timpaan Onderwijs ondersteunt je kosteloos bij het aanvragen van de subsidie. Wij vragen dan wel om de subsidie bij ons te besteden. Timpaan Onderwijs heeft afgelopen jaar bijna 1.000 pedagogisch medewerkers getraind met behulp van de subsidie taal- en interactievaardigheden. We hebben daarbij intussen veel ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt en wat de juist te nemen stappen zijn.

Interesse in vierde tranche

Heb je interesse in de vierde tranche van deze subsidie, vul dan dit formulier in. Wij nemen contact met je op om afspraken te maken.

Ja ik heb interesse

* verplichte velden