Subidie (hoog)begaafdheid beschikbaar begin 2019

Subidie (hoog)begaafdheid beschikbaar begin 2019

Geplaatst op 19 april 2018

In het Regeerakkoord staat dat het kabinet structureel 15 miljoen beschikbaar gaat stellen voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Minister Slob denkt hierbij aan een voorwaarde voor subsidiëring in de vorm van 50%-cofinanciering uit het bestaande ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden.

Verwachting is dat het ministerie in een publicatie de regelingen nog dit najaar bekend maakt. In deze publicatie komt te staan waar de subsidie-aanvraag aan moet voldoen en hoe scholen de subsidie kunnen indienen.

Professionalisering

Een voorbeeld van een regionaal initiatief om subsidie aan te vragen is leraren bij te scholen tot een expert (hoog)begaafdheid. Timpaan Onderwijs juicht het toe dat de minister kiest voor een duurzame oplossing en niet voor de aanschaf van middelen. Het gaat om het professionaliseren van leerkrachten.

Post HBO opleiding HB-coördinator

Timpaan Onderwijs heeft daar een oplossing voor: De opleiding tot (hoog)begaafdheidscoördinator. De opleiding is post HBO en wij zijn bezig met accreditatie. Onze ervaring leert dat het structureel opleiden van leerkrachten waardevol is voor de organisatie.

Onze opleiding tot (hoog)begaafdheidscoördinator is gericht op de drie lijnen van zorg van het Ministerie van OCW.

 • Module Basis = professionalisering op de inhoud (de ‘why’), gekoppeld aan praktijkopdrachten.
 • Module Verdieping = de kennis van de inhoud wordt toegepast en uitgewerkt (de ‘hoe’) voor de leerlingen in jouw groep/school.

Overzicht modules – klik voor de inhoud

Eerste lijn basisondersteuning = module 1 tot en met 6
Tweede en derde lijn: Lichte en Zware (Extra) ondersteuning = 7 tot en met 10

 1. Visie en beleid
 2. Leerkrachthandelen en leerlingkenmerken
 3. IGDI plus-model en differentiëren
 4. Aanpassen methoden en materialen
 5. Zelfregulerend leren en 21st Century Skills
 6. Testen, toetsing en monitoring
 7. Opzetten van een plusklas
 8. Opzetten steunpunt (hoog)begaafde leerlingen binnen Samenwerkingsverband
 9. (Hoog)begaafde onderpresteerders
 10. Leerlingen met een ‘dubbel bijzonder’ profiel

In de praktijk

Jose Meijer van Stichting Talent Westerveld heeft de opleiding kort geleden succesvol afgerond.

Lees haar inspirerende praktijkverhaal 

Meer informatie

Wil je op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken ten aanzien van de subsidie? Stuur dan een mail, wij houden de ontwikkelingen voor je in de gaten en informeren je over nieuwe actualiteit.

Wil je vrijblijvend advies over hoogbegaafdheid neem dan contact op met Lidy Ahlers.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.