Stop! Het is rood!

Stop! Het is rood!

Geplaatst op 8 oktober 2019

Het is de Week van de Opvoeding 2019. Het thema dit jaar is ‘Hand in hand’. Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Ouders/opvoeders vormen samen met school, kinderopvang, sportvereniging, buren, vrienden en familie de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien.

In het kader van deze week delen wij het spel ‘Stop! Het is rood’. Dit spel is leerzaam bij het leren beheersen van impulsen.

Impulsbeheersing

Veel gedragsproblemen bij kinderen zijn het gevolg van een gebrek aan impulsbeheersing. Dit gaat niet om ‘drukke, stoute kinderen’ of ‘rustige, lieve kinderen’… Het heeft te maken met de hersenontwikkeling van je kind en of die de kans heeft gehad om remmen te leren. Je impulsen leren te beheersen, is echter helemaal geen makkelijke opgave. Zelfs voor volwassenen is dit lang niet altijd gemakkelijk, voor jonge kinderen dus nog veel meer een uitdaging. Dit komt door dat het deel van de hersens dat verbonden is aan deze taak bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling is.

Spel Stop! Het is rood!

Je kunt kinderen helpen deze remmen te ontwikkelen door bijvoorbeeld het spelletje “Stop! Het is rood!” te spelen. Wellicht ken je het wel van je eigen jeugd! Dit spelletje heeft alle ingrediënten van een effectieve activiteit voor het ontwikkelen van impulsbeheersing: kinderen moeten goed luisteren, er voor kiezen om volgens regels te spelen, hun lichaam onder controle te houden en tijdelijk iets doen wat ze niet willen (namelijk, stoppen als het licht rood is).

Hoe kun je dit spelen

Laat de kinderen allemaal op een rij staan. Jij (of één van de kinderen) wordt de politieman en gaat een stukje verderop, voor ze staan, met de rug naar de andere kinderen. Als je roept ‘groen licht’, mogen alle kinderen naar je toe lopen. Roep jij echter ‘rood licht’, dan draai jij je heel snel om en moet iedereen stil staan. De politieman kan in plaats van roepen ook gebruik maken van een stopbord met een rode en een groene kant.
Degene die beweegt wordt uit het spel gezet of gaat terug naar het begin. Het spel wordt herhaald totdat het eerste kind de politieman kan aantikken. Dit kind wordt de nieuwe politieman.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe je op de juiste manier de executieve functies van jonge kinderen kunt versterken? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs.