Onderwijskundig ICT-er – Weg met die stekkers!

Datum en tijdstip

Start vanaf 4 september

Opleiding

Een opgeleide onderwijskundig ICT-er heeft brede kennis, heeft kennis van de laatste trends en ontwikkelingen en adviseert bij de versterking van de domeinen van het Onderwijs in Balans model: het leermiddelenbeleid, professionalisering, ICT middelen en organisatie in het primaire proces.

Het traject is erop gericht om het vastgestelde beleid / vast te stellen beleid te concretiseren. Centraal daarbij staan de eigen drijfveren en de (te ontwikkelen) vaardigheden, gevolgen van veranderingen herkennen en aansluitend kunnen ondersteunen. Daarnaast krijgt de deelnemer veel praktische handreikingen die gelijk toegepast kunnen worden in de eigen omgeving en good practices van andere deelnemers.

De deelnemer krijgt handvatten om te bepalen of bestaande / toekomstige ICT-middelen een toegevoegde waarde hebben in het onderwijsleerproces en hoe deze vervolgens als onderwijsleermiddel ingezet kunnen worden.

Een onderwijskundig ICT-er levert een waardevolle bijdrage alle facetten van het Onderwijs in Balans Model, gericht op het meerjarenbeleid van de school.

Inhoud traject

Deze opleiding bestaat uit 8 trainingsmiddagen op locatie. De opleiding is sterk praktijk- en samenwerkingsgericht en gaat uit van concrete schoolsituaties van de deelnemers. Een individueel intake gesprek met elke deelnemer is een standaard onderdeel. Daarom heeft het onze voorkeur om elke bijeenkomst op een andere schoollocatie te organiseren. Na elk dagdeel volgt als huiswerkopdracht het maken van een praktische uitwerking rondom het behandelde onderwerp. De uitwerkingen worden tijdens de volgende sessie gezamenlijk besproken.

Resultaat

Na deze opleiding kun je ICT-middelen effectief inzetten bij het schoolbreed verbeteren van leerkrachtvaardigheden en een realistische aanpak en uitvoering geven aan het beleid binnen het eigen onderwijs. Elke deelnemer werkt dus aan een concreet plan van aanpak voor implementatie van ICT-middelen in de school. In de beperkte tijd die zij/hij heeft per week.

Kosten

Deelname kost € 2.100,- per persoon voor de hele opleiding.

Locatie

Kantoor Timpaan Onderwijs, Transportweg 12 in Assen. In company is ook mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

De opleiding gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.

Lees hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Nieuwsbrief