Faalangst – de verkeerde kant op piekeren?

Datum en tijdstip

Voorjaar 2019

Heb jij op school te maken met kinderen die zichzelf als weinig doeltreffend ervaren in het omgaan met de eisen die de omgeving stelt? Dit kan leiden tot onderprestatie, concentratieproblemen, irreële gedachten, piekeren en een negatief zelfbeeld. Het kind ontwikkelt langzaam negatieve veronderstellingen over de waardering door anderen en over zichzelf. Hierdoor kan het kind zich niet ontplooien in overeenstemming met zijn of haar capaciteit.

Ontwikkelen leerkrachtvaardigheden

Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor verandering, bijvoorbeeld d.m.v. een training, bij het kind zelf gelegd. Deze persoonsgerichte opvatting over faalangst is beperkt, omdat daarbij de invloed van de omgeving wordt vergeten. Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich verdiepen in de psycho-educatie rondom faalangst (wat is het, welke vormen zijn er, preventie en signalering.) Met kennis alleen kom je er niet. Daarom gaat het in deze bijeenkomsten ook over het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden gericht op preventie en reductie van faalangst in de context (school, kind, ouders). Communicatie met ouders en het voeren van kindgesprekken staat centraal. Want de opvoeding en omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van faalangst en kunnen tevens ook een positieve bijdrage leveren bij de ondersteuning en de preventie van faalangst, mits dat zowel school als thuis betrokken zijn bij de aanpak.

Door het bijwonen van de 2 bijeenkomsten heb je meer kennis en expertise op het gebied van faalangst. Je bent beter in staat om het te herkennen en te erkennen. Je krijgt handvatten om nog beter om te gaan met kinderen met faalangst. De opgedane kennis gebruik je voor de preventie en de reductie van faalangst. Je bent in staat om ouders en kinderen hierbij te betrekken. Je kunt een ouderbijeenkomst organiseren om ouders over faalangst te informeren.

De training is zeer geschikt voor een schoolteam. Data en tijden in overleg. Informeer naar de mogelijkheden.

Kosten

Deelname kost € 145,- per persoon voor 2 bijeenkomsten.

Locatie

Kantoor Timpaan Onderwijs, Transportweg 12 in Assen

De bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen. 

Lees hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Nieuwsbrief