Registerleraar gevalideerd

Registerleraar gevalideerd

Een deel van ons aanbod is gevalideerd door Registerleraar. Het is ons streven steeds meer cursussen, trainingen, workshops en opleidingen ter validatie voor te leggen. Gevalideerde cursussen kun je toevoegen aan je persoonlijke profiel in het register. Hiermee laat je zien dat jij je blijft ontwikkelen in je vak.

Gevalideerd aanbod

Onderstaande cursussen, trainingen, workshops en opleidingen zijn gevalideerd:

Modules hoogbegaafdheid

Nieuw register

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. De focus ligt nu op het nieuwe register wat verwacht wordt in augustus 2018. Meer informatie: www.registerleraar.nl