Regeling subsidie begaafde leerlingen gepubliceerd

Geplaatst op 13 december 2018

Het Ministerie van OCW gaat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor een periode van 4 jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een inhoudelijke beoordeling van activiteitenplannen. Het samenwerkingsverband dient, eventueel samen met andere relevante partijen, een activiteitenplan en een begroting in. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale begrote kosten. Voor de dekking van de overige kosten wordt geen bijdrage van ouders gevraagd. Dit vergroot de kans dat het aanbod ook na afloop van de subsidie kan blijven bestaan, omdat de subsidieaanvraag ook wordt beoordeeld op financiële duurzaamheid. Op die manier is de kans het grootst dat de gesubsidieerde activiteiten duurzaam onderdeel zullen blijven van de ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Een door de minister ingestelde commissie adviseert de minister over de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Criteria subsidieregeling

De commissie beoordeelt de aanvragen op basis van de kwaliteit van de volgende criteria:

  1. Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
  2. Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
  3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling.
  4. Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelf-evaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  5. Haalbaarheid en duurzaamheid.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 1 januari tot 31 maart 2019.

Kosteloze bijeenkomst

Wij zijn heel blij dat het ministerie van OCW de problemen rond het passend onderwijs en de ondersteuning van begaafde leerlingen erkent en zoekt naar een duurzame oplossing, vanuit de samenwerkingsverbanden! Passend onderwijs gaat om het goed omgaan met verschillende onderwijsbehoeften. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben hier recht op, zodat zij niet alleen maar zelfstandig zitten te werken op hun beheersniveau. Onze ervaring leert dat het structureel opleiden van leerkrachten waardevol is voor de organisatie.

In januari organiseren wij twee kosteloze bijeenkomsten waarin we de subsidie, onze visie en ons aanbod – waaronder de opleiding tot (hoog)begaafdheidscoördinator, onze hoogbegaafdheidsscan en de losse modules die wij ontwikkeld hebben – toelichten. Voor geïnteresseerden zouden wij mee kunnen helpen (schrijven) bij het aanvragen van de subsidie.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in Assen, bij ons op kantoor, op de volgende data:

  • Woensdag 16 januari van 10.00 – 11.30 uur
  • Woensdag 30 januari van 15.00 – 16.30 uur

Meld je nu aan door onderstaand formulier in te vullen!

Wil je meer informatie over de Post HBO opleiding HB-coördinator

Meer informatie

Heb je vragen of wil je vrijblijvend advies over hoogbegaafdheid neem dan contact op met Lidy Ahlers.

Meld je aan

* verplichte velden
Keuze voor datum