Zippy’s vrienden

Zippy’s vrienden

De sociale en maatschappelijke competenties waarmee leerlingen het onderwijs verlaten zijn belangrijk om op een goede manier met anderen te kunnen samenleven, en nodig als fundament voor onze democratische samenleving – (Inspectie van onderwijs, 2015).

Hoe kunnen we het onderwijs afstemmen op wat leerlingen nodig hebben, om doelgericht te werken aan sociale competenties bij jonge kinderen?

Copingstrategieën

Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld programma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Centraal in de lessen staat het verhaal van drie vrienden en wat die met elkaar, en met hun huisdier Zippy (een wandelende tak), meemaken. In voor kinderen herkenbare situaties komen ondermeer boosheid, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en sterven voorbij, maar ook vriendschap en feestvieren. Door kleine opdrachten en rollenspellen in de klas krijgen de kinderen een heel palet aan vaardigheden aangereikt voor de omgang met bijvoorbeeld ruzie en verlies. Ze leren kleine en grote problemen flexibel en creatief oplossen op een manier die bij hen past: de zogenoemde copingstrategieën.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Weerbaar maken

Coping is alles wat mensen doen om met stressvolle en moeilijke situaties om te gaan. Het is belangrijk kinderen vanaf hun vijfde weerbaar te maken op het moment dat hun wereld opengaat voor allerlei sociale relaties. Een goede copingstrategie kan helpen de situatie te veranderen, of maken dat iemand zich beter voelt, en nog beter beide.

Hoe werkt het?

De methode is praktisch en concreet. Vaardigheden die de kinderen via Zippy’s Vrienden krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en volwassene. Het programma is door wetenschappers ontwikkeld om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. Achter deze methode zit de goede gedachte dat als je al vroeg allerlei copingstrategieën vanzelfsprekend maakt, dat later positief effect sorteert.

Inhoud Zippy methode

De methode Zippy is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en ‘opnieuw beginnen’ aan bod. Bij elke les horen verhalen en vertelplaten waarin de kinderen Lisa, Bella, Tim en wandelende tak Zippy een hoofdrol spelen. De werkvormen zijn: rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en allerhande oefeningen.
Als leerkracht krijg je een map met een handleiding en zes eenvoudig te gebruiken werkboeken. De instructies voor de lessen van 45 minuten worden gedetailleerd beschreven, inclusief de benodigde materialen. Bij het lespakket horen kleurrijke vertelplaten, werkbladen, informatiebrochures voor ouders en diploma’s voor de kinderen.

Wat leren kinderen van Zippy’s Vrienden?

  • Hun gevoelens herkennen en uiten;
  • Aandachtig luisteren;
  • Hulp vragen en anderen helpen;
  • Vrienden maken en blijven;
  • Omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten, overlijden;
  • Conflicten met vrienden zelfstandig oplossen;
  • Zich aanpassen aan nieuwe situaties.

Wat is er mogelijk?

De training bestaat uit één dag. Je leert wat copingstrategieën zijn en oefent met het lesmateriaal. Na die voorbereiding zijn er twee terugkomdagen voor het uitwisselen van ervaringen en het voorbereiden van nieuwe modules. Bovendien komt een trainer een keer in de klas langs. Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

Meer informatie

Neem contact op met Nina Oosterveen voor meer informatie.