Zelfregulerend leren en 21st Century Skills – hoogbegaafdheid

Deze module valt binnen de eerste lijn: Basisondersteuning.

Volgens Kieboom (2012) hebben (hoog)begaafde leerlingen een enorme ‘leerhonger’ en daardoor maken zij, jonger dan gebruikelijk, kennis en kunde eigen, wat vaak in de basisschool nog niet eens aan de orde komt. Het lijkt of het leren ‘vanzelf gaat’ met gevolg dat zij vaak moeite hebben met ‘leren leren’ als taken voor hun ook als moeilijk worden ervaren. Bij ‘leren leren’ is het onderdeel zelfregulerend leren in het onderwijs van belang: de mate waarin de leerlingen qua metacognitie, motivatie en gedrag actief betrokken zijn bij het leerproces (Zimmerman, 1990). Daarnaast is het belangrijk aspecten van de 21th Century Skills te integreren in het aangepaste lesaanbod van de (hoog)begaafde leerling, zoals bijvoorbeeld ICT en samenwerkend leren, om ze de juiste vaardigheden mee te geven voor het vervolgonderwijs en de maatschappij van de toekomst.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Modules hoogbegaafdheid scan

Naast deze module zijn er nog 9 modules die kunnen worden ingezet om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te organiseren.

Register Leraar

Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.