Workshop Flipped classroom

Workshop Flipped classroom

De klassen zijn vol en je moet meer passend onderwijs bieden: hoe kun je meer aansluiten bij de specifieke leervragen van je leerlingen? Welke rol voor ICT is hierbij weggelegd? Wat vraagt dit van je als leraar?

Laat je inspireren

ICT kan en wordt tegenwoordig al ingezet in vrijwel elke lesfase: van instructie tot evaluatie. Door de technische ontwikkelingen wordt het voor jou ook steeds eenvoudiger om, als het gaat om instructie, met ICT zo te differentiëren dat je meer vrijheid krijgt om leren op maat beter aan te bieden. Hierdoor is er meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek.

Wat houdt de inspiratieworkshop Flipped classroom in?

Tijdens deze workshop bespreken wij de ontstaansgeschiedenis van het flipping model. Je krijgt voorbeelden van modellen die je kunt inzetten en wat er nodig is aan hardware en software. Het concept wordt in het TPACK model geplaatst. Ook ga je aan de slag om concreet een les voor te bereiden.

Wat is TPACK
Het TPACK model helpt bij het maken van keuzes over hoe je ICT inzet om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd ga je kritisch nadenken over je eigen kennis; hoe zet je ICT zinvol in binnen bepaalde vakken met behulp van bepaalde didactiek?

Wat is er mogelijk?

Timpaan Onderwijs heeft inspiratieworkshops ontwikkeld om in korte tijd een helder beeld te geven over een actueel onderwerp op het gebied van ICT. Door deelname maak je kennis met dit onderwerp. De workshop duurt circa 2 uren en vindt plaats op onze locatie in Assen.

Naast deze workshop hebben wij nog een aantal workshops waarmee we je willen inspireren:

Meer informatie

Wil je meer informatie of je aanmelden? Neem dan contact op met Michiel Masselink.