Vreedzame school

Vreedzame school

Scholen voor primair onderwijs zijn vanaf 1 februari 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Bestaat er op jouw school verwarring over de manier waarop dit aandachtsgebied vorm moet worden gegeven? Ben je op zoek naar hoe je aandacht besteed aan Burgerschap?

Burgerschap; een basale voorwaarden

In de kern gaat het om niets anders dan kinderen leren hoe zij op een prettige, ontspannen, respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan met oog voor verschillende behoeften, wensen en mogelijkheden. Opdat kinderen vanuit een besef van betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren bijdragen aan de sfeer, het pedagogisch klimaat, dat zij leren samenwerken en conflicten hanteren. Burgerschap is, op deze manier vertaald, niet iets verhevens, maar een basale voorwaarde voor het functioneren van afzonderlijke kinderen, van groepen en van de school als geheel. Sociaal competente kinderen, een goede, veilige atmosfeer in de groep en in de hele school is een voorwaarde voor optimaal kunnen leren, spelen en presteren.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.
Je haalt een hoop emotionele kou uit de lucht bij een gedegen aanpak in alle groepen.

Inhoud de Vreedzame School

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief tegenover elkaar gedragen, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. Verder bereidt het leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleert het actief burgerschap. De Vreedzame School is een bewezen effectieve aanpak om Burgerschap en Sociale Competentie in de praktijk te brengen. De Vreedzame School kan bestaan uit een tweejarig, schoolbreed traject, waarin het team werkt met de compleet uitgewerkte lessenseries voor alle afzonderlijke lesgroepen. Maar er kan ook worden gekozen voor het werken met losse modules van  de Vreedzame School. Die modules zijn:

  • Leerlingparticipatie;
  • Groepsvergadering;
  • Diversiteit;
  • Democratisch ABC.

In beide gevallen heeft de leerkracht uitstekende hulpmiddelen en materialen om in de groep systematisch en doelgericht te werken aan Burgerschap en Sociale Competentie.

Wat is er mogelijk?

Je hebt de mogelijkheid om te starten met een compleet invoeringstraject van de Vreedzame School. Dit is een tweejarig traject met 5 teambijeenkomsten in het eerste jaar en 3 bijeenkomsten in het tweede jaar. Daarnaast is het mogelijk om per schooljaar 1 of 2 losse modules in te voeren, iedere module bestaat uit circa 4 teambijeenkomsten.

Meer informatie

Voor meer informatie over De Vreedzame School kun je contact opnemen met René Koens.