Theoretische modellen, visie en beleid – hoogbegaafdheid

Theoretische modellen, visie en beleid – hoogbegaafdheid

Deze module valt binnen de eerste lijn: Basisondersteuning.

(Hoog)begaafde leerlingen zijn zorgleerlingen, als voor hen een individueel handelingsplan, en/of specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of er sprake is van een specifiek probleem of beperking. Basisscholen stellen dit vast in een zorgplan. Voor (hoog)begaafde leerlingen dient het onderwijs en de begeleiding dus ook vastgelegd te worden in een plan. Om dit plan te kunnen schrijven is visie en beleid nodig op Hoogbegaafdheid. Bijvoorbeeld hoe wordt de doelgroep gedefinieerd, hoe wordt er gesignaleerd en hoe ziet het onderwijsaanbod eruit.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat is er mogelijk

De module bestaat uit 2 scholingsbijeenkomsten van 2-3 uur per bijeenkomst. Er zijn basis- en verdiepingsbijeenkomsten, afhankelijk van het advies uit het rapport hoogbegaafdheid scan en/of de vraag van de organisatie.

Modules hoogbegaafdheid scan

Naast deze module zijn er nog 9 modules die kunnen worden ingezet om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te organiseren.

Register Leraar

Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.