Testen, toetsing en monitoring – hoogbegaafdheid

Testen, toetsing en monitoring – hoogbegaafdheid

Deze module valt binnen de eerste lijn: Basisondersteuning.

Om de lesstof aan te passen in de vorm van compacten is het nodig om de (hoog)begaafde leerlingen eerst te toetsen waar hun instructieniveau zich bevindt. Om leerlingen te selecteren voor een plusklas wordt soms een IQ score van 130 of meer vereist. Om leerlingen te kunnen signaleren en diagnosticeren worden protocollen gebruikt als Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (Van Gerven & Drent, 2007) of het Si-Di R-protocol (De Bruin – De Boer & Kuipers, 2004). Het is belangrijk te weten welke testen wat meten, wanneer en hoeverre je door toetst. Daarnaast zorgt monitoring ervoor dat deze groep leerlingen blijven presteren en niet gaan ‘onderpresteren’, dat wil zeggen dat de resultaten niet meer overeenkomen met hun intellectuele mogelijkheden.

Daarnaast wordt ingegaan op het toetsen en volgen van de leerontwikkeling van de leerlingen. Je krijgt handvatten hoe een doorgaande lijn in de school gerealiseerd kan worden voor deze groep leerlingen.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat is er mogelijk

De module bestaat uit 2 scholingsbijeenkomsten van 2-3 uur per bijeenkomst. Er zijn basis- en verdiepingsbijeenkomsten, afhankelijk van het advies uit het rapport hoogbegaafdheid scan en/of de vraag van de organisatie.

Modules hoogbegaafdheid scan

Naast deze module zijn er nog 9 modules die kunnen worden ingezet om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te organiseren.

Register Leraar

Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.