Schoolbestuurrapport

Schoolbestuurrapport

Schoolbesturen hebben gerichte informatie nodig om beleid te kunnen voeren en opbrengsten te sturen. Je beschikt hiervoor vaak over een digitale database met veel informatie in je management-informatiesysteem, zoals Esis, Parnassy en Cito-digitaal. Deze systemen voorzien ook in rapportagemogelijkheden. Die zijn echter niet altijd geschikt om een goed onderwijskundig inzicht te krijgen om opbrengstgericht beleid te voeren. Op welke manier kun je hiervan nu een duidelijk overzicht genereren van hoe de scholen ervoor staan?

Bestuurlijk beleid

Op basis van een eenvoudig, goed leesbaar rapport, dat geschreven is door een onderwijskundige, kun je jouw bestuurlijk beleid resultaatgericht ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten van opbrengstgericht werken, zo weet je dat jouw gegevens up-to-date zijn en geschikt voor ontwikkeltrajecten in de huidige situatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Inhoud Schoolbestuurraport

Op basis van de digitale gegevens van de leerprestaties van al jouw scholen wordt een leesbaar en doelgericht rapport opgeleverd. De inhoud (keuze toetsen) wordt in overleg met jou bepaald. Het rapport geeft overzichten op basis van het principe van de datamuur. De muur geeft in één oogopslag overzicht van het niveau van de scholen, doordat alle scholen in één overzicht staan. Naast de datamuur wordt gewerkt met eenvoudige grafieken over meerdere schooljaren. Het is mogelijk om in de bijlage de gegevens van iedere individuele school weer te geven.

Het schoolbestuurrapport is aanleiding voor een gericht directieoverleg over het te voeren beleid met de schooldirecteuren. Onze adviseurs ondersteunen, op het terrein van opbrengstgericht werken, werkbijeenkomsten voor schoolbesturen. Afhankelijk van de vraag organiseren we een werkmiddag of 2 teambijeenkomsten die leiden tot een grondige gezamenlijke analyse van de gegevens en tot startafspraken over de te volgen koers van opbrengstgericht werken binnen het schoolbestuur.

Wat is er mogelijk?

De schoolbestuurrapporten zijn vooralsnog beschikbaar voor scholen, die werken met het Cito-leerlingvolgsysteem. Indien bestaande databronnen voorhanden zijn, zijn er geen meerkosten verbonden aan het verzamelen van gegevens. In andere gevallen wordt veelal gebruik gemaakt van een gespecialiseerd dataverwerkingsbedrijf.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Manon Dijkhuizen.